« 2Sam 7:10 2 Księga Samuela 7:11 2Sam 7:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ode dnia, któregom postanowił sędzię nad ludem moim Izraelskim: i dam ci pokój ode wszech nieprzyjaciół twoich: i opowiadać Pan, że dom uczyni tobie Pan.
2.GDAŃSKA.1881Ode dnia, któregom postanowił sędzie nad ludem moim Izraelskim; i dam ci odpocznienie ode wszystkich nieprzyjaciół twoich. Przetoż opowiadać Pan, że on sam tobie dom zbuduje.
3.GDAŃSKA.2017Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad moim ludem Izraelem i dałem ci odpoczynek od wszystkich twoich wrogów. Tobie też PAN oznajmia, że zbuduje ci dom.
4.CYLKOWA od dnia, któregom postanowił sędziów nad ludem Moim, Izraelem, a użyczyłem ci pokoju od wszystkich wrogów twoich, zapowiadał ci Wiekuisty, że ci dom zbuduje Wiekuisty.
5.KRUSZYŃSKIA ode dnia, któregom postanowił sędziów nad ludem moim izraelskim i dałem ci wypoczynek od wszystkich wrogów twoich, Bóg ci oznajmił, że ci dom Bóg zbuduje.
6.TYSIĄCL.WYD5Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że sam Pan dom ci zbuduje.
7.BRYTYJKAOdkąd wyznaczyłem sędziów nad moim ludem izraelskim, dam ci wytchnienie od wszystkich twoich nieprzyjaciół. Zwiastuje ci też Pan, że wzniesie ci dom,
8.POZNAŃSKAza dni, kiedy to ustanawiałem Sędziów nad ludem moim, Izraelem. Uwolnię cię od wszystkich twych wrogów. I to [jeszcze] oznajmia ci Jahwe, że sam dom twój trwałym uczyni.
9.WARSZ.PRASKAi jak za dni, kiedy to ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim. Zapewniłem ci odpocznienie, uwalniając cię od wszystkich twoich wrogów, Jahwe obiecuje, że sam zbuduje ci dom.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś od dnia, w którym ustanowiłem sędziów nad Moim ludem – Israelem, i użyczyłem ci pokoju od wszystkich twoich wrogów, WIEKUISTY ci zapowiadał, że WIEKUISTY sam ci zbuduje dom.
11.EIB.BIBLIA.2016w czasach, gdy wyznaczałem sędziów nad moim ludem Izraelem. Dam ci wytchnienie od wszystkich twoich wrogów. PAN ogłasza, że PAN wzniesie ci dom!