« 2Sam 7:14 2 Księga Samuela 7:15 2Sam 7:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lecz miłosierdzia mego nie odejmę od niego, jakom odjął od Saula, któregom oddalił od obhcza mego.
2.GDAŃSKA.1881Lecz miłosierdzie moje nie będzie odjęte od niego, jakom je odjął od Saula, któregom odrzucił przed twarzą twoją.
3.GDAŃSKA.2017Lecz moje miłosierdzie nie odstąpi od niego, tak jak je cofnąłem od Saula, którego odrzuciłem przed tobą.
4.CYLKOWWszakże łaska Moja nie odstąpi od niego, tak jakiem ją odjął od Saula, któregom odrzucił przed obliczem twojem.
5.KRUSZYŃSKILecz łaska moja nie odstąpi od niego, jakom odjął od Saula, któregom odrzucił przed tobą.
6.TYSIĄCL.WYD5Lecz mu nie cofnę mojej życzliwości, jak cofnąłem Saulowi, twemu poprzednikowi, którego opuściłem.
7.BRYTYJKALecz łaska moja od niego nie odstąpi, jak odjąłem ją Saulowi, którego usunąłem sprzed ciebie.
8.POZNAŃSKAlecz nie odbiorę mu swej łaskawości, jak odebrałem ją Saulowi, którego usunąłem przed tobą.
9.WARSZ.PRASKAAle już nie pozbawię go mojej łaskawości, tak jak pozbawiłem jej kiedyś Saula, twego poprzednika, od którego się odsunąłem.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak nie odstąpi od niego Moja łaska; tak, jak odjąłem ją od Saula, którego odrzuciłem przed twym obliczem.
11.EIB.BIBLIA.2016lecz moja łaska nie odstąpi od niego, jak to było w przypadku Saula, którego usunąłem przed tobą.