« 2Sam 7:16 2 Księga Samuela 7:17 2Sam 7:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Według tych wszystkich słów i według wszystkiego widzenia tego: tak mówił Nathan do Dawida.
2.GDAŃSKA.1881Według wszystkich słów tych, i według wszystkiego widzenia tego, tak mówi Natan do Dawida.
3.GDAŃSKA.2017Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z tym całym widzeniem mówił Natan do Dawida.
4.CYLKOWŚciśle wedle słów tych i wedle całego objawienia tego powtórzył Natan Dawidowi.
5.KRUSZYŃSKIŚciśle wedle słów tych i wedle całego objawienia tego powtórzył Natan Dawidowi.
6.TYSIĄCL.WYD5Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z tym całym widzeniem przemówił Natan do Dawida.
7.BRYTYJKAGdy Natan powiedział Dawidowi wszystko zgodnie z tymi słowami i zgodnie z całym tym objawieniem,
8.POZNAŃSKAWszystkie te słowa i całe to widzenie przekazał Natan Dawidowi.
9.WARSZ.PRASKAI tak przemawiał Natan do Dawida, zgodnie ze słowami, które usłyszał od Jahwe, i według widzenia, które miał.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Natan powtórzył Dawidowi ściśle według tych słów oraz według całego tego objawienia.
11.EIB.BIBLIA.2016Natan przemówił więc do Dawida zgodnie z tymi słowami i stosownie do tego widzenia.