« 2Sam 7:17 2 Księga Samuela 7:18 2Sam 7:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wszedł król Dawid i siedział przed Panem, i rzekł: Cóżem ja jest, Panie Boże, i co za dom mój, iżeś mię przywiódł aż dotąd?
2.GDAŃSKA.1881Tedy wszedłszy król Dawid, usiadł przed obliczem Pańskiem, i rzekł: Cożem ja jest Panie Boże, i co za dom mój, żeś mię przywiódł aż dotąd?
3.GDAŃSKA.2017Wtedy wszedł król Dawid, usiadł przed PANEM i przemówił: Kimże ja jestem, Panie BOŻE, i czymże jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd?
4.CYLKOWWtedy wszedł król Dawid, a zatrzymawszy się przed obliczem Wiekuistego, zawołał; Czem ja, Panie Wiekuisty, i czem dom mój, żeś mnie przywiódł aż dotąd!
5.KRUSZYŃSKIKról Dawid przybył, a pozostając przed Bogiem, mówił: "Kimże ja jestem, Panie mój. Boże! I czymże jest dom mój, żeś mnie przywiódł aż dotąd?
6.TYSIĄCL.WYD5Poszedł więc król Dawid i usiadłszy przed Panem, mówił: Kimże ja jestem, Panie, Boże, i czym jest mój ród, że doprowadziłeś mnie aż dotąd?
7.BRYTYJKAPoszedł król Dawid i usiadł przed Panem, i rzekł: Kim ja jestem, Panie, Boże, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd?
8.POZNAŃSKAStawił się tedy król Dawid przed Jahwe i przemówił: - Kimże ja jestem, Panie mój, Jahwe, i czymże jest mój dom, żeś mnie aż dotąd doprowadził?
9.WARSZ.PRASKAKról Dawid przyszedł i usiadłszy przed Panem, powiedział: Panie Boże! Kimże ja jestem i jakiż jest mój ród, że doprowadziłeś mnie aż tak daleko?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy król Dawid wszedł, zatrzymał się przed obliczem WIEKUISTEGO i zawołał: Czym ja jestem, Panie, WIEKUISTY oraz czym jest mój dom, że mnie przyprowadziłeś aż dotąd?
11.EIB.BIBLIA.2016Wtedy król Dawid przyszedł i usiadł przed obliczem PANA. Kim ja jestem, Wszechmocny PANIE? - powiedział. - Czym jest mój ród, że doprowadziłeś mnie aż dotąd?