« 2Sam 7:25 2 Księga Samuela 7:26 2Sam 7:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aby wielbione było imię twoje aż na wieki, ażeby mówiono: Pan zastępów Bóg nad Izraelem, a dom sługi twego Dawida będzie umocniony przed Panem.
2.GDAŃSKA.1881Aby uwielbione było imię twoje aż na wieki, żeby mówiono: Pan zastępów Bogiem nad Izraelem, a dom sługi twego Dawida będzie umocniony przed twarzą twoją.
3.GDAŃSKA.2017Aby twoje imię było wielbione na wieki, aby mówiono: PAN zastępów jest Bogiem nad Izraelem, a dom twego sługi Dawida będzie utwierdzony przed tobą.
4.CYLKOWAby wsławiło się imię Twoje na zawsze, aby mówiono: Wiekuisty zastępów jest Bogiem w Izraelu - i aby dom sługi Twojego, Dawida, przed obliczem Twojem się utwierdził.
5.KRUSZYŃSKINiechaj imię Twoje będzie uwielbione na wieki, aby mówiono: Jahwe zastępów jest Bogiem nad Izraelem - i aby dom sługi Twego Dawida przed obliczem Twoim się utwierdził.
6.TYSIĄCL.WYD5ażeby na wieki wielbione było imię Twe słowami: Pan Zastępów jest Bogiem Izraela. A dom Twego sługi, Dawida, niech trwa przed Tobą.
7.BRYTYJKAA imię twoje będzie wielkie na wieki, aby mówiono: Pan Zastępów jest Bogiem nad Izraelem, a dom twojego sługi Dawida będzie utwierdzony przed tobą.
8.POZNAŃSKAWtedy na wieki wysławiane będzie Imię Twoje i będą mówili: Jahwe Zastępów jest Bogiem nad Izraelem! A dom Twego sługi, Dawida, będzie trwał przed Tobą.
9.WARSZ.PRASKAI niech będzie błogosławione Twoje imię na wieki, i niech się rozchodzi na wszystkie strony wieść, że Jahwe Zastępów jest Bogiem Izraela. Niech też potężnym okaże się przed Tobą dom sługi Twojego Dawida.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By na zawsze wsławiło się Twoje Imię i mówiono: WIEKUISTY Zastępów jest Bogiem w Israelu, i aby się utwierdził przed Twym obliczem dom Twojego sługi – Dawida.
11.EIB.BIBLIA.2016Rozsław też swoje imię na wieki, aby mówiono: PAN Zastępów jest Bogiem Izraela - a dom Twojego sługi Dawida uczyń niewzruszonym na wieki.