« 2Sam 7:3 2 Księga Samuela 7:4 2Sam 7:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się onéj nocy, a oto mowa Pańska do Nathana, rzekąc:
2.GDAŃSKA.1881Potem onejże nocy stało się słowo Pańskie do Natana, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Lecz tej samej nocy doszło do Natana słowo PANA:
4.CYLKOWAle jeszcze tej samej nocy doszło słowo Wiekuistego Natana, mówiąc:
5.KRUSZYŃSKITejże nocy stało się słowo Boże do Natana, głosząc:
6.TYSIĄCL.WYD5Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa:
7.BRYTYJKALecz jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo Pana tej treści:
8.POZNAŃSKATejże nocy jednak przemówił Jahwe do Natana:
9.WARSZ.PRASKAI jeszcze tej samej nocy Jahwe tak powiedział do Natana:
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jeszcze tej samej nocy doszło Natana słowo WIEKUISTEGO, mówiąc:
11.EIB.BIBLIA.2016Ale jeszcze tej samej nocy PAN skierował do Natana Słowo tej treści: