« 2Sam 7:5 2 Księga Samuela 7:6 2Sam 7:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Anim bowiem mieszkał w domu od onego dnia, któregom wywiódł syny Izraelowe z ziemie Egipskiéj, aż do dnia tego: alem chodził w przybytku i w namiecie,
2.GDAŃSKA.1881Ponieważem nie mieszkał w domu ode dnia, któregom wywiódł syny Izraelskie z Egiptu, aż do dnia tego, alem chodził w namiocie i w przybytku;
3.GDAŃSKA.2017Nie mieszkałem bowiem w żadnym domu od dnia, w którym wyprowadziłem synów Izraela z Egiptu, aż do dziś, lecz wędrowałem w namiocie i w przybytku.
4.CYLKOWWszak nie mieszkałem w domu od dnia, któregom wywiódł synów Izraela z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, alem przebywał w namiocie albo przybytku.
5.KRUSZYŃSKIWszak nie mieszkałem w domu ode dnia, któregom wywiódł synów Izraelowych z Egiptu, aż po dzień dzisiejszy, alem przebywał w namiocie, albo przybytku.
6.TYSIĄCL.WYD5Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wyprowadziłem z Egiptu Izraelitów, aż do dnia dzisiejszego. Przebywałem w namiocie albo w przybytku.
7.BRYTYJKANie mieszkam bowiem w domu od dnia, kiedy wywiodłem synów izraelskich z Egiptu aż do dnia dzisiejszego, ale wędrowałem, mając za mieszkanie namiot.
8.POZNAŃSKA[Nigdy] nie mieszkałem w żadnym domu od dnia, w którym wyprowadziłem Izraelitów z Egiptu, aż po dzień dzisiejszy - lecz wędrowałem [tylko] pod Namiotem, w Przybytku.
9.WARSZ.PRASKAOd czasu bowiem wyprowadzenia synów Izraela z ziemi egipskiej aż po dzień dzisiejszy nigdy nie mieszkałem w domu. Przenoszę się z miejsca na miejsce jedynie pod namiotem albo w [skromnym] przybytku.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przecież nie mieszkałem w domu od dnia, w którym z Micraim wyprowadziłem synów Israela – aż do dzisiejszego dnia; lecz przebywałem w namiocie, w Przybytku.
11.EIB.BIBLIA.2016Owszem, jak dotąd, od dnia, w którym wywiodłem synów Izraela z Egiptu, nie mieszkałem w stałym domu. Przemieszczałem się w namiocie, w przybytku.