« 2Sam 7:6 2 Księga Samuela 7:7 2Sam 7:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Po wszystkich miejscach, którem przeszedł ze wszystkimi synmi Izraelowymi, azam mówiąc mówił do jednego z pokolenia Izraelowego, któremum przykazał, żeby pasł lud mój Izraelski, mówiąc: Czemuście mi nie zbudowali domu cedrowego?
2.GDAŃSKA.1881I wszędzie, gdziem chodził ze wszystkimi syny Izraelskimi, izalim i słowo rzekł któremu z sędziów Izraelskich, któremum rozkazał paść lud mój Izraelski, mówiąc: Czemużeście mi nie zbudowali domu cedrowego?
3.GDAŃSKA.2017I wszędzie, gdzie wędrowałem ze wszystkimi synami Izraela, czy powiedziałem do któregoś z sędziów Izraela, którym nakazałem paść mój lud Izraela: Dlaczego nie budujecie mi domu cedrowego?
4.CYLKOWCzyżem kiedykolwiek, pókim tak piegrzymował ze wszystkimi synami Izraela, rzekł słowo do którego z przedstawicieli pokoleń Izraela, którym poruczyłem pasterzyć ludowi Mojemu Izraelowi, mówiąc: Czemu nie budujecie mi domu cedrowego?
5.KRUSZYŃSKICzy kiedykolwiek, gdym tak pielgrzymował ze wszystkimi synami Izraela, rzekłem słowo do któregoś z przedstawicieli pokoleń Izraela, którym nakazałem pasterzyć ludowi memu izraelskiemu, mówiąc: Dlaczego nie budujecie mi domu cedrowego?
6.TYSIĄCL.WYD5Przez cały czas, gdy wędrowałem ze wszystkimi Izraelitami, czy choćby do jednego z sędziów izraelskich, którym nakazałem paść mój lud, Izraela, przemówiłem kiedykolwiek słowami: Dlaczego nie zbudowaliście Mi domu cedrowego?
7.BRYTYJKACzy kiedykolwiek, wędrując wraz ze wszystkimi synami izraelskimi, przemówiłem do któregoś z plemion izraelskich, któremu zleciłem przewodnictwo nad moim ludem, Izraelem, w te słowa: Dlaczego nie budujecie mi domu z drzewa cedrowego?
8.POZNAŃSKACzyż przez cały czas, kiedy wędrowałem razem ze wszystkimi synami Izraela, rzekłem [choćby] słowo do któregoś z Sędziów Izraela, których ustanowiłem pasterzami nad moim ludem, Izraelem: Dlaczego nie zbudujecie mi domu cedrowego?
9.WARSZ.PRASKAPrzez cały czas mojej wspólnej wędrówki z synami Izraela nigdy nie zwracałem się do tych, których ustanowiłem pasterzami mojego ludu izraelskiego, z pytaniem: Dlaczego nie zbudujecie Mi domu z drzewa cedrowego?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy kiedykolwiek, kiedy tak pielgrzymowałem z synami Israela, powiedziałem słowo do któregoś z przedstawicieli Israela, którym powierzyłem pasterzenie Mojemu ludowi – Israelowi, mówiąc: Czemu Mi nie budujecie cedrowego domu?
11.EIB.BIBLIA.2016Lecz czy kiedykolwiek w czasie tej wędrówki wśród synów Izraela napomknąłem choć słowem któremuś z jego wodzów sprawujących z mojej woli opiekę nad ludem: Dlaczego nie zbudujecie Mi cedrowego domu?