« Iza 20:3 Księga Izajasza 20:4 Iza 20:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Tak zapędził król Assyryjski poimanie Egipskie i przeprowadzenie Ethyopskie, młodych i starych, nagie i bose z odkrytemi pośladkami na hańbę Egiptowi.
2.GDAŃSKA.1881Tak powiedzie król Assyryjski więźniów Egipskich, i pojmanych Murzyńskich, młodych i starych, nagich i bosych, z obnażonemi zadkami na hańbę Egipczyków.
3.GDAŃSKA.2017Tak król Asyrii uprowadzi więźniów Egiptu i jeńców Etiopii, młodych i starych, nagich i bosych, z obnażonymi pośladkami, na pohańbienie Egiptu.
4.CYLKOWTak wprowadzi król Aszuru brańców Micraimu i wychodźców Kuszu, młodzieńców i starców, nago i boso, i z obnażonym grzbietem na hańbę Micraimu.
5.TYSIĄCL.WYD5tak król asyryjski uprowadzi jeńców z Egiptu i wygnańców z Kusz, młodych i starych, nagich i bosych, i z obnażonymi pośladkami - na hańbę Egiptu.
6.BRYTYJKATak król Asyrii będzie prowadził jeńców egipskich i wygnańców etiopskich, młodzież i starców nago i boso i z gołym pośladkiem ku hańbie Egiptu,
7.POZNAŃSKAtak król Asyrii uprowadzi jeńców Egiptu i wygnańców Kusz - młodych i starych - nago i boso, zupełnie obnażonych (na pohańbienie Egiptu).
8.WARSZ.PRASKAtak też król asyryjski uwolni wszystkich więzionych w Egipcie i wygnanych do Kusz, wszystkich: młodych i starych, nagich i bosych, z obnażonymi częściami ciała – znakiem hańby, jaką okryli się Egipcjanie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.tak król Aszuru wprowadzi jeńców Micraimu oraz uchodźców Kuszu – młodzieńców i starców nago, boso i z obnażonym tyłkiem, na hańbę Micraimu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITtak właśnie król Asyrii poprowadzi jeńców z Egiptu i wygnańców z Kusz, młodzież oraz starców, nago i boso, i z odsłoniętymi pośladkami - ku hańbie Egiptu.