« Mat 14:18 Ewangelia Mateusza 14:19 Mat 14:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I roskazawszy tłumom sieść na trawie. Wziąwszy pięć chlebów i dwie rybie wejrzawszy wniebo błogosławił, i połamawszy dał uczniom chleby, a uczniowie tłumom.
2.WUJEK.1923A rozkazawszy rzeszom usięść na trawie, wziąwszy pięcioro chleba i dwie rybie, pojrzawszy w niebo, błogosławił, połamał i dał uczniom chleb, a uczniowie rzeszom.
3.RAKOW.NTI roskazawszy żeby one tłumy usiadły na trawie, i wziąwszy ono pięcioro chlebów, i ony dwie rybie, pojźrzawszy w niebo błogosławił; i złamawszy dał uczniom one chleby, a uczniowie onym tłumom.
4.GDAŃSKA.1881I rozkazawszy ludowi usiąść na trawie, wziął onych pięć chlebów i dwie ryby, a wejrzawszy w niebo, błogosławił, a łamiąc dawał uczniom chleby, a uczniowie ludowi.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy nakazał ludziom usiąść na trawie, wziął te pięć chlebów i dwie ryby, a spojrzawszy w niebo, pobłogosławił i łamiąc chleby, dawał uczniom, a uczniowie ludziom.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA rozkazawszy rzeszom usieść na trawie, wziąwszy ono pięcioro chleba i dwie rybie, spojrzawszy w niebo błogosławił, a łamiąc dawał uczniom chleb, a uczniowie rzeszom.
7.SZCZEPAŃSKII poleciwszy usadowić lud na trawie, wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, połamał chleby, i rozdał je uczniom, uczniowie zaś ludowi.
8.GRZYM1936I kazał ludziom usiąść na trawie, a sam, wziąwszy w ręce owe pięć chlebów i dwie ryby, wzniósł oczy do nieba, pobłogosławił je, połamał i rozdał uczniom swoim a uczniowie między lud.
9.DĄBR.WUL.1973A rozkazawszy rzeszy usiąść na trawie i wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, wejrzawszy w niebo, błogosławił i łamał. I rozdał chleby uczniom, a uczniowie — rzeszy.
10.DĄBR.GR.1961A rozkazawszy rzeszy usiąść na trawie i wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, wejrzawszy w niebo, pobłogosławił. I łamiąc, rozdał chleby uczniom, a uczniowie — rzeszy.
11.TYSIĄCL.WYD5Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom.
12.BRYTYJKAI rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi.
13.POZNAŃSKAA gdy rozkazał tłumom usiąść na trawie i wziął pięć chlebów i dwie ryby, i podniósł oczy w niebo, wielbił Boga i połamawszy chleby dawał uczniom, a uczniowie rozdawali je tłumom.
14.WARSZ.PRASKAA potem, rozkazawszy rzeszom usiąść na trawie, wziął pięć chlebów i dwie ryby, wzniósł oczy ku niebu i odmówił błogosławieństwo. A potem łamiąc chleb rozdawał go uczniom, a ci dawali go rzeszom.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc rozkazał tłumowi usiąść na trawie, wziął owe pięć chlebów oraz dwie ryby, i spojrzawszy w górę, w Niebo, wielbił Boga, i łamiąc, dawał chleby uczniom, zaś uczniowie tłumowi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie kazał tłumom spocząć na trawie, wziął te pięć chlebów i te dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, po czym łamał i podawał chleb uczniom, a uczniowie ludziom.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy rozkazał tłumom usiąść na trawie i wziął pięć chlebów, i dwie ryby, spojrzał w górę ku niebu, błogosławił, a gdy połamał chleby, dał uczniom, a uczniowie tłumom.