« Mat 14:2 Ewangelia Mateusza 14:3 Mat 14:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo Herod pojmawszy Johana związał go i posadził w ciemnicy prze Herodiadę żonę Filippa brata swego.
2.WUJEK.1923Albowiem Herod poimał Jana i związał go i wsadził do ciemnice dla Herodyady, żony brata swego.
3.RAKOW.NTAbowiem ten Herod pojmawszy Jana, związał go, i wsadził do ciemnice dla Herodyady żony Filipa brata swego.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem Herod pojmawszy Jana, związał go był i wsadził do więzienia dla Herodyjady, żony Filipa, brata swego.
5.GDAŃSKA.2017Herod bowiem schwytał Jana, związał go i wtrącił do więzienia z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAlbowiem Herod pojmawszy Jana, związał go był: i wsadził do ciemnice, dla Herodyady żony brata swego.
7.SZCZEPAŃSKIHerod bowiem pojmał był Jana i okuł go w kajdany i wtrącił do więzienia, z powodu Herodyady, żony <Filipa> brata swego,
8.GRZYM1936Albowiem Herod pojmał Jana, związał go i wtrącił do więzienia z powodu Herodiady, żony brata swego.
9.DĄBR.WUL.1973Herod bowiem pojmał Jana, nałożył mu więzy i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony brata swego.
10.DĄBR.GR.1961Herod bowiem pojmawszy Jana, nałożył mu więzy i wtrącił do więzienia z przyczyny Herodiady, żony brata swego, Filipa.
11.TYSIĄCL.WYD5Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia, z powodu Herodiady, żony brata jego, Filipa.
12.BRYTYJKAAlbowiem Herod pojmał Jana, zakuł w kajdany i wtrącił do więzienia dla Herodiady, żony Filipa, brata swego.
13.POZNAŃSKAHerod ujął Jana, zakuł go w kajdany i wtrącił do więzienia z powodu Herodiady, żony jego brata, Filipa.
14.WARSZ.PRASKAW rzeczywistości Herod [kazał] pochwycić Jana i skrępowanego wtrącić do więzienia, ze względu na Herodiadę, która była żoną jego brata Filipa i o której
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem Herod pojmawszy Jana, związał go oraz wsadził do więzienia z powodu Herodiady, żony Filipa, swego brata.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITHerod bowiem wcześniej schwytał Jana, związał i osadził w więzieniu. Powodem była Herodiada, żona jego brata Filipa.
17.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem Herod schwytał Jana, związał go i umieścił w więzieniu z powodu Herodiady, żony Filipa, swojego brata.