« Mat 14:8 Ewangelia Mateusza 14:9 Mat 14:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zafrasował się król, ale prze klątwę i (dla) siedzących znim roskazał dać (jej).
2.WUJEK.1923I zasmucił się król, lecz dla przysięgi i tych, którzy pospołu siedzieli, kazał dać.
3.RAKOW.NTI zasmucił się Król; lecz dla przysiąg, i onych którzy społu siedzieli, kazał jej dać.
4.GDAŃSKA.1881I zasmucił się król; ale dla przysięgi i dla spółsiedzących kazał jej dać.
5.GDAŃSKA.2017I zasmucił się król, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników kazał jej dać.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI zasmucił się król: lecz dla przysięgi i tych którzy pospołu siedzieli, kazał dać.
7.SZCZEPAŃSKII zasmucił się król; lecz ze względu na przysięgę i na współbiesiadników polecił dać.
8.GRZYM1936Zasmucił się tem król, ale ze względu na przysięgę i na gości kazał spełnić jej życzenie,
9.DĄBR.WUL.1973I zasmucił się król. Ale dla przysięgi i dla tych, którzy pospołu siedzieli, polecił dać.
10.DĄBR.GR.1961I zasmucił się król. Ale dla przysięgi i dla tych, którzy pospołu siedzieli, polecił dać.
11.TYSIĄCL.WYD5Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać.
12.BRYTYJKAI zasmucił się król, ale ze względu na przysięgę i współbiesiadników kazał jej dać.
13.POZNAŃSKAKról zasmucił się, ale kazał dać ze względu na przysięgę i współbiesiadników.
14.WARSZ.PRASKAZasmucił się tedy król, lecz ze względu na przyrzeczenie i współbiesiadników kazał jej dać [głowę Jana].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zasmucił się król; ale z powodu przysięgi oraz współsiedzących, kazał dać.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzygnębiło to Heroda, ale ponieważ przysiągł, i to wobec gości, polecił spełnić jej prośbę.
17.TOR.NOWE.PRZ.I zasmucił się król, ale z powodu przysięgi i z powodu współbiesiadników rozkazał jej dać.