« Psal 35:14 Księga Psalmów 35:15 Psal 35:16 » 

1.WUJEK.1923I weselili się przeciwko mnie, i schadzali się: zgromadziły się na mię bicze, a nie wiedziałem.
2.GDAŃSKA.1881Lecz oni, gdym ja chorował, weselili się, i zbierali się; zbierali się przeciwko mnie, jakoby byli dla mnie utrapieni, czegom ja nie spostrzegł; szczypali mię, a nie milczeli.
3.GDAŃSKA.2017Lecz gdy ja byłem strapiony, oni się cieszyli i zbierali się; gromadzili się przeciwko mnie nikczemni, a tego nie widziałem; szarpali mnie nieustannie.
4.GÖTZE.1937Lecz oni radowali się z upadku mego i zbierali się; zbierali się przeciwko mnie lżyciele i tacy, których nie znałem; bluźnili a nie przestawali.
5.CYLKOWA oni w upadku moim cieszą się i gromadzą, gromadzą się przeciw mnie oszczercy których nie znam, szarpią mnie i nie poprzestają.
6.KRUSZYŃSKILecz, gdym był chory, oni weselili się i zbierali się, zbierali się do mnie, niby utrapieni, a jam nie wiedział; darli szaty swoje i milczeli.
7.ASZKENAZY A ledwiem się potknął, ucieszyli się i podali sobie ręce, złączyli się przeciwko mnie zdradziecko, iżem nawet nie wiedział, a rozdzierając nie milczeli zgoła.
8.SZERUDALecz oni cieszą się z mego upadku i zbierają się; schodzą się przeciwko mnie jak obcy, których nie znam, lżą mnie nieustannie.
9.TYSIĄCL.WYD1(34:15) Lecz kiedy się zachwiałem, z radością się zbiegli, przeciwko mnie się zeszli, bijąc mnie znienacka. Szarpali mnie bez przerwy,
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz kiedy się chwieję, z radością się zbiegają, przeciwko mnie się schodzą obcy, których nie znałem, szarpią mnie bez przerwy,
11.BRYTYJKALecz kiedy się potykam, oni cieszą się, I zbierają się przeciw mnie, niegodziwcy, zbierają się potajemnie, Szarpią mnie nieustannie.
12.POZNAŃSKAA teraz, kiedym się zachwiał, oni się radują; schodzą się, zbierają się przeciwko mnie, by niespodzianie zadać mi cios; napastują mnie nieustannie,
13.WARSZ.PRASKAAle że teraz upadłem, wszyscy się radują; przychodzą do mnie ludzie, których nie widziałem nigdy, i krzycząc głośno szarpią mnie z każdej strony.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oni podczas mego upadku cieszą się oraz gromadzą; oszczercy, których nie znam, gromadzą się przeciw mnie; szarpią mnie oraz nie poprzestają.
15.EIB.BIBLIA.2016Lecz kiedy ja upadłem, oni zeszli się weseli, Za moimi plecami zaczęli knuć, choć przegrali - Szarpią mnie nieustannie.