« Psal 35:23 Księga Psalmów 35:24 Psal 35:25 » 

1.PS.FLORIAŃSKI(34:27) Sędzi mie podług prawdy twojej, Gospodnie Boże moj, a bychą sie nie radowali nade mną.
2.PS.PUŁAWSKI(34:27) Sędzi mie podług prawdy mojej, Gospodnie Boże moj, aby sie nie radowali nade mną.
3.WUJEK.1923Sądź mię według sprawiedliwości twojéj, Panie, Boże mój: a niech się nie weselą nademną.
4.GDAŃSKA.1881Sądź mnie według sprawiedliwości twojej, Panie Boże mój! a niech się nie weselą nademną.
5.GDAŃSKA.2017Osądź mnie według swojej sprawiedliwości, PANIE, mój Boże! Niech się nie cieszą z mojego powodu.
6.GÖTZE.1937Wywiedź prawo moje według sprawiedliwości Twojej, Panie, Boże mój, aby się nie radowali nade mną,
7.CYLKOWSądź mnie po sprawiedliwości Twojéj Boże, Panie mój, a niech nie mają ze mnie uciechy.
8.KRUSZYŃSKIOsądź mnie według sprawiedliwości mej, Panie, Boże mój, a niechaj nie weselą się nademną.
9.ASZKENAZY Uczyń mi sąd wedle sprawiedliwości Twej, o Jehowo, Boże mój, a niechajby nie naigrawali się ze mnie,
10.SZERUDASądź mnie wedle sprawiedliwości swojej, Panie, Boże mój, niech się nie naigrawają ze mnie!
11.TYSIĄCL.WYD1(34:24) Osądź mnie, Panie, w Twej sprawiedliwości; niechaj nie cieszą się ze mnie, mój Boże!
12.TYSIĄCL.WYD5Osądź mnie, Panie, Boże mój, w Twej sprawiedliwości; niech się nie cieszą oni nade mną.
13.BRYTYJKASądź mnie według sprawiedliwości swojej, Panie, Boże mój! Niech się nie śmieją z mojego powodu!
14.POZNAŃSKAOsądź mnie według sprawiedliwości Twojej, Jahwe, Boże mój, niech nie mają uciechy ze mnie.
15.WARSZ.PRASKAOsądź mnie według Twej sprawiedliwości, Panie mój i Boże, nie pozwól im cieszyć się moją klęską.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Sądź mnie, WIEKUISTY, mój Boże, według Twojej sprawiedliwości; niech nie mają ze mnie uciechy.
17.EIB.BIBLIA.2016Sądź mnie, PANIE, mój Boże, w swej sprawiedliwości, Spraw, aby nie śmiali się z mego powodu!