« Psal 35:4 Księga Psalmów 35:5 Psal 35:6 » 

1.WUJEK.1923Niechaj będą jako proch przed wiatrem: a Aniół Pański niechaj je uciśnie.
2.GDAŃSKA.1881Niech będą jako plewy przed wiatrem, a Anioł Pański niechaj ich rozproszy.
3.GDAŃSKA.2017Niech będą jak plewy na wietrze i niech anioł PANA ich rozproszy.
4.GÖTZE.1937Niech będą jak plewy przed wiatrem, i anioł Pański niechaj ich rozpędzi.
5.CYLKOWNiech będą jak plewa wobec wiatru; a anioł Boży niechaj ich rozproszy.
6.KRUSZYŃSKINiechaj się staną jako plewa na wietrze, i anioł Pański niechaj ich rozproszy.
7.ASZKENAZY Będą jako plewa przed wiatrem a anioł Jehowy popycha.
8.SZERUDANiech będą jak plewa na wietrze, a Anioł Pański niech ich rozproszy!
9.TYSIĄCL.WYD1(34:5) Niech będą jak plewa na wietrze, gdy będzie ich gnać anioł Pana.
10.TYSIĄCL.WYD5Niech będą jak plewy na wietrze, gdy będzie ich gnał anioł Pański.
11.BRYTYJKANiech będą jak plewa na wietrze I anioł Pański niech ich rozproszy!
12.POZNAŃSKANiech będą jako plewy na wietrze, gdy anioł Jahwe ich rozproszy;
13.WARSZ.PRASKANiech się staną jak plewa na wietrze, niech anioł Pana rozproszy wszystkich.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech będą jak plewy na wietrze, a anioł BOGA niech ich rozproszy.
15.EIB.BIBLIA.2016Zrób z nich plewy na wietrze, Niech ich anioł PANA rozproszy!