« Psal 35:8 Księga Psalmów 35:9 Psal 35:10 » 

1.WUJEK.1923A dusza moja rozraduje się w Panu: i ukocha się w zbawieniu jego.
2.GDAŃSKA.1881Ale dusza moja niech się rozraduje w Panu, niech się rozweseli w zbawieniu jego.
3.GDAŃSKA.2017A moja dusza będzie się radować w PANU, będzie się weselić jego zbawieniem.
4.GÖTZE.1937Ale dusza moja weselić się będzie w Panu i radować się w zbawieniu Jego.
5.CYLKOWA dusza moja rozraduje się w Bogu, ucieszy się pomocą Jego.
6.KRUSZYŃSKIA dusza moja będzie się weselić w Panu, i uraduje się w zbawieniu Jego.
7.ASZKENAZY A dusza ma radować się będzie w Panu, weselić się dziełem Jego wybawienia.
8.SZERUDAJa jednak będę weselił się w Panu, będę radował się ze zbawienia Jego.
9.TYSIĄCL.WYD1(34:9) A moja dusza będzie radować się w Panu, z Jego pomocy będzie się weselić.
10.TYSIĄCL.WYD5A moja dusza rozraduje się w Panu, będzie się weselić z Jego ratunku.
11.BRYTYJKAWtedy dusza moja będzie weselić się w Panu, Będzie radować się ze zbawienia jego.
12.POZNAŃSKAJa zaś radować się będę w Jahwe, weselić się z Jego pomocy.
13.WARSZ.PRASKAA wtedy cieszyć się będzie moja dusza w Panu, będzie się radować swoim ocaleniem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś moja dusza rozraduje się w WIEKUISTYM, ucieszy się Jego zbawieniem.
15.EIB.BIBLIA.2016Wtedy moja dusza rozweseli się w PANU, Będzie się radować Jego wybawieniem.