« 1Tym 6:15 1 List do Tymoteusza 6:16 1Tym 6:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Sam mając nieśmiertelność, w światle nieprzystępnem mieszkający; którego niewidział nikt z ludzi, ani widzieć może, któremu cześć i dzierżawa wieczna, amen.
2.WUJEK.1923Który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnéj, którego żaden z ludzi nie widział, lecz ani widzieć może, któremu cześć i panowanie wieczne. Amen.
3.RAKOW.NTKtóry sam tylko ma nieśmiertelność, w światłości mieszkając nieprzystępnej; którego nie widział żaden z ludzi, ani widzieć może; któremu niech będzie cześć i moc wieczna, Amen.
4.GDAŃSKA.1881Który sam ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nie widział żaden z ludzi, ani widzieć może; któremu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.
5.GDAŃSKA.2017Jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.
6.JACZEWSKIOn tylko jest nieśmiertelny, On naszym rozumem niedocieczony; nikt go z ludzi nie zbadał i zbadać nie zdoła. Cześć mu i panowanie na wieki. Amen.
7.SYMONktóry jeden ma nieśmiertelność, i mieszka w światłości nieprzystępnej: którego żaden z ludzi nie widział, ale i widzieć nie może: któremu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.
8.MARIAWICIKtóry Sam ma nieśmiertelność i mieszka w Światłości nieprzystępnej, Którego żaden z ludzi nie widział, ale ani widzieć nie może: Jemu cześć i panowanie wieczne. Amen.
9.DĄBR.WUL.1973który jedynie ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej. Żaden z ludzi go nie widział ani też widzieć może. Jemu niech będzie chwała i panowanie wieczne. Amen.
10.DĄBR.GR.1961który jedynie ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej. Żaden z ludzi go nie widział, ani też widzieć nie może. Jemu (niech będzie) chwała i panowanie wieczne. Amen.
11.TYSIĄCL.WYD5jedyny mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen.
12.BRYTYJKAJedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości nie dostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.
13.POZNAŃSKATylko On jeden jest nieśmiertelny i mieszka w niedostępnej światłości, nikt z ludzi Go nie widział i widzieć nie może. Jemu cześć i moc wiekuista. Amen.
14.WARSZ.PRASKATylko On, jako nieśmiertelny, przebywa w światłości dla nas niedostępnej. Nikt z ludzi nigdy Go nie widział ani nie może zobaczyć. Jemu cześć i potęga wiekuista. Amen.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Sam mający nieśmiertelność, zamieszkujący niedostępną światłość, Ten, którego nie zobaczył żaden z ludzi, ani nie może zobaczyć, któremu szacunek i wieczne panowanie. Amen.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJedyny nieśmiertelny, żyjący w świetle niedostępnym, Ten, którego nikt z ludzi nie widział i zobaczyć nie jest w stanie. Jemu niech będzie cześć i potęga - na wieki. Amen.
17.TOR.PRZ.Jedyny mający nieśmiertelność, który mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, któremu cześć i moc wieczna. Amen.