« 1Tym 6:16 1 List do Tymoteusza 6:17 1Tym 6:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bogatym wniniejszem wieku roskazuj nie wysoko rozumieć, ani się spodziewać na wysokość bogacstwa niepewnego, ale w Bogu żywem, który dodaje nam bogato wszytkiego na pożywanie.
2.WUJEK.1923Bogatym tego świata rozkazuj nie wysoce rozumieć, ani pokładać nadzieje w niepewności bogactw, ale w Bogu żywym, (który nam użycza wszystkiego obficie ku używaniu):
3.RAKOW.NTBogatym w teraźniejszym wieku roskazuj, aby nie wysoko rozumieli, ani nadzieje pokładali w niepewności bogactwa, ale w Bogu żywiącym, który użycza nam wszytkiego bogacie ku używaniu:
4.GDAŃSKA.1881Bogaczom w tym teraźniejszym wieku rozkaż, aby nie byli wysokomyślnymi, ani nadziei pokładali w bogactwie niepewnem, ale w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie ku używaniu dodaje:
5.GDAŃSKA.2017Bogaczom tego świata nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu żywym, który nam wszystkiego obficie udziela, abyśmy z tego korzystali.
6.JACZEWSKIBogaczom tego świata zalecaj, by o sobie wiele nie trzymali, i aby nie ufali bogactwom, bo te są niepewne: lecz aby nadzieję swoją pokładali w Bogu, który nam w obfitości wszystkiego udziela.
7.SYMONBogatym tego świata pokazuj, aby się nie pysznili, i nadziei swej nie pokładali w bogactwach niepewnych, lecz w Bogu żywym który obficie użycza nam wszystkiego ku używaniu:
8.MARIAWICIBogaczom tego świata przykaż, aby nie wysoce rozumieli i żeby nie mieli nadziei w niepewności bogactw, ale w Bogu żywym (Który nam daje wszystkiego obficie ku używaniu);
9.DĄBR.WUL.1973Bogatym tego świata nakazuj, aby się nie pysznili ani też nadziei swej nie pokładali w niepewnych bogactwach, ale w Bogu żywym (który użycza nam obficie wszystkiego do używania).
10.DĄBR.GR.1961Bogatym tego świata nakazuj, żeby się nie pysznili ani też nadziei swojej nie pokładali w niepewnych bogactwach, ale w Bogu, który daje nam obficie wszystko, aby tego używać.
11.TYSIĄCL.WYD5Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do użytkowania;
12.BRYTYJKABogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela,
13.POZNAŃSKAMożnym tego świata nakazuj, żeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, ale w Bogu, który pozwala nam korzystać z wszystkiego, co nam daje.
14.WARSZ.PRASKATym, którzy posiadają bogactwa tego świata, przypominaj, żeby nie wynosili się ponad innych, żeby nie pokładali wszystkich swoich nadziei w tak przecież niepewnych bogactwach, lecz w Bogu, który nam daje – i to obficie – wszystko, czego potrzebujemy do życia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bogaczom w obecnych czasach przekazuj, aby nie byli pyszni oraz nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie ale na Bogu, który nam wszystko obficie dostarcza do używania.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBogatym obecnego wieku nakazuj, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nas obficie zaopatruje we wszystko, co przynosi radość.
17.TOR.PRZ.Bogatym w obecnym wieku nakazuj, aby nie myśleli o sobie wyniośle i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, ale w Bogu żywym, który nam wszystko daje obficie do używania;