« 1Tym 6:2 1 List do Tymoteusza 6:3 1Tym 6:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli kto inaczej uczy, a nie przestawa na zdrowych mowach pana naszego Jesusa Christa, i która wedle zbożności nauka.
2.WUJEK.1923Jeźli kto inaczej uczy, a nie przestawa na zdrowych mowach Pana naszego Jezusa Chrystusa i na téj nauce, która jest wedle pobożności,
3.RAKOW.NTJeśli kto inaczej uczy, a nie przystępuje ku zdrowym mowam Pana naszego Jezusa Christusa, i ku onej która jest wedle pobożności nauce,
4.GDAŃSKA.1881Jeźli kto inaczej uczy, a nie przystępuje do zdrowych mów Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i do tej nauki, która jest według pobożności,
5.GDAŃSKA.2017Jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa Chrystusa i nauki zgodnej z pobożnością;
6.JACZEWSKIKtoby inaczej nauczał, ktoby nie poprzestawał na tej zdrowej i prawdziwie niebieskiej nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa;
7.SYMONJeśliże kto inaczej uczy, a nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa i nauki, wiodącej do pobożności,
8.MARIAWICIJeśli zaś kto inaczej naucza i nie poprzestaje na zdrowych słowach Pana naszego Jezusa Chrystusa i na tej nauce, która jest według pobożności,
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli kto inaczej uczy, a nie trzyma się zbawiennych nauk Pana naszego Jezusa Chrystusa i tej nauki, która wiedzie do pobożności,
10.DĄBR.GR.1961Jeśli kto inaczej uczy, a nie trzyma się zbawiennych nauk Pana naszego Jezusa Chrystusa i tej nauki, która wiedzie do pobożności,
11.TYSIĄCL.WYD5Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych nauk Pana naszego, Jezusa Chrystusa, oraz nauczania zgodnego z pobożnością,
12.BRYTYJKAJeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością,
13.POZNAŃSKAJeśli ktoś naucza inaczej i nie postępuje według zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością,
14.WARSZ.PRASKAA jeżeli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się ani słów jedynie prawdziwej nauki Pana naszego Jezusa Chrystusa, ani wskazań naszej pobożności,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeśli ktoś głosi inną naukę, a nie zajmuje się zdrowymi słowami naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz nauką w celu pobożności
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto natomiast uczy inaczej i nie przyjmuje zdrowych rad naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ani nauk zgodnych z pobożnością,
17.TOR.PRZ.Jeśli ktoś naucza inaczej i nie zbliża się do zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki, która jest zgodna z pobożnością,