« 1Tym 6:5 1 List do Tymoteusza 6:6 1Tym 6:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jest lepak zysk wielki zbożność, gdy kto na swym przestawa.
2.WUJEK.1923Lecz wielki jest zysk pobożność z przestawaniem na swem,
3.RAKOW.NTA jest zyskiem wielkim pobożność z przestawaniem na swym.
4.GDAŃSKA.1881A jestci wielki zysk pobożność z przestawaniem na swem;
5.GDAŃSKA.2017Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co się ma.
6.JACZEWSKIOtóż pamiętaj, że wielkim zyskiem jest życie pobożne i przestawanie na tem, co kto ma.
7.SYMONJuściż wielkim jest zyskiem pobożność, ale gdy się łączy z przestawaniem na swojem.
8.MARIAWICIAle jestci wielkim zyskiem pobożność z zadowoleniem;
9.DĄBR.WUL.1973Ale wielkim zyskiem jest sama pobożność poprzestająca na małym.
10.DĄBR.GR.1961Ale wielkim zyskiem jest sama pobożność poprzestająca na małym.
11.TYSIĄCL.WYD5Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma.
12.BRYTYJKAI rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym.
13.POZNAŃSKAWielkim zaś zyskiem jest pobożność, umiejąca poprzestać na tym, co konieczne.
14.WARSZ.PRASKATo prawda, że pobożność jest rzeczywiście wielkim bogactwem, ale tylko dla ludzi, którzy potrafią poprzestać na tym, co konieczne do życia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś pobożność jest wielkim zyskiem pośród samowystarczalności.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPobożność jest prawdziwym zyskiem, jeżeli łączy się z umiarem.
17.TOR.PRZ.Pobożność jednak jest wielkim zyskiem, w połączeniu z samowystarczalnością.