« 5Moj 29:12 5 Księga Mojżeszowa 29:13 5Moj 29:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa wzbudzi cię sobie za lud a on będzie Pan Bog twoj, jakoż jest mowił tobie i przysiągł otcom twym Abramowi, Izaakowi a Jakobowi.
2.WUJEK.1923Aby cię wystawił sobie za lud, a sam był Bogiem twoim, jakoć powiedział, i jako przysiągł ojcom twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi.
3.GDAŃSKA.1881Aby cię sobie dziś wystawił za lud, a sam żeby tobie był za Boga, jakoć powiedział, i jako przysiągł ojcom twoim Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi.
4.GDAŃSKA.2017Aby cię dziś ustanowić dla siebie ludem i żeby on sam był dla ciebie Bogiem, tak jak ci powiedział i tak jak poprzysiągł twoim ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
5.CYLKOW(29:12) Aby cię ustanowił dzisiaj ludem Swym, a był Bogiem twoim, jako ci zapowiedział, i jako przysiągł ojcom twoim Abrahamowi, Ic'hakowi, i Jakóbowi.
6.KRUSZYŃSKI(29:12) aby ustanowić cię dzisiaj ludem jego, on zaś będzie Bogiem twoim, jako ci oświadczył i jako przysiągł ojcom twoim, Abrahamowi, Izaakowi i Jakóbowi.
7.MIESES(29:12) gwoli temu, ażeby On ustanowił ciebie Sobie dziś, jako [Jego] lud, a On tobie Bogiem był, – tak, jak On zapowiedział tobie, i jak On przysięgał [pra]ojcom twoim: Abrahamowi, Izakowi i Jakóbowi.
8.TYSIĄCL.WYD5aby was dzisiaj uczynić swoim ludem. On bowiem będzie dla was Bogiem, jak przyobiecał tobie i jak poprzysiągł przodkom waszym: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
9.BRYTYJKA(29:12) aby dziś ustanowić cię swoim ludem, a On będzie twoim Bogiem, jak obiecał i jak przysiągł twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
10.POZNAŃSKAOn pragnie ustanowić cię dziś swoim ludem. On sam będzie twoim Bogiem, jak to zapowiedział tobie i jak poprzysiągł twym ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
11.WARSZ.PRASKAaby dziś ustanowić was swoim ludem, a siebie samego waszym Bogiem, tak jak to zapowiedział i poprzysiągł waszym ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(29:12) By cię dziś ustanowił Swoim ludem oraz był twoim Bogiem, jak ci zapowiedział, i jak zaprzysiągł twoim przodkom Abrahamowi, Ic'hakowi i Jakóbowi.
13.EIB.BIBLIA.2016(29:12) po to, by dziś przyjąć was sobie za lud, a samemu stać się waszym Bogiem, jak ci to zapowiedział i jak przysiągł twoim ojcom: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.