« 5Moj 29:24 5 Księga Mojżeszowa 29:25 5Moj 29:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI odpowiedzą: „Bo są opuścili smowę Pana, jąż to zaślubił otcom jich, gdyż jest je wywiodł z ziemie ejipskiej,
2.WUJEK.1923I odpowiedzą: Iż opuścili przymierze Pańskie, które uczynił z ojcy ich, kiedy je wywiódł z ziemie Egipskiéj.
3.GDAŃSKA.1881I odpowiedzą: Przeto, że opuścili przymierze Pana, Boga ojców swych, które postanowił z nimi, gdy je wywiódł z ziemi Egipskiej.
4.GDAŃSKA.2017I odpowiedzą: Ponieważ porzucili przymierze PANA, Boga swych ojców, które zawarł z nimi, gdy ich wyprowadził z ziemi Egiptu.
5.CYLKOW(29:24) I odpowiedzą: "za to, że opuścili przymierze Wiekuistego, które zawarł z nimi, gdy ich wywiódł z ziemi Micraim, -
6.KRUSZYŃSKI(29:24) I powiedzą: "Ponieważ opuścili przymierze Jahwe, Boga ich ojców, jakie zawarł z nimi, gdy ich wyprowadził z ziemi egipskiej;
7.MIESES(29:24) Nato [zaś] rzekną: „Zato, iż opuścili Przymierze Boga [pra]ojców swoich Wiekuistego, które On zawarł z nimi, gdy wyprowadził [na wolność] ich z Kraju Egipskiego,
8.TYSIĄCL.WYD5I odpowiedzą: Bo porzucili przymierze Pana, Boga ich przodków, zawarte z nimi, kiedy ich wyprowadził z ziemi egipskiej,
9.BRYTYJKA(29:24) I odpowiedzą: Za to, że opuścili przymierze z Panem, Bogiem swoich ojców, które z nimi zawarł, gdy wyprowadził ich z ziemi egipskiej,
10.POZNAŃSKAI odpowiedzą: "Ponieważ nie dochowali Przymierza, które zawarł z nimi Jahwe, Bóg ich ojców, gdy wyprowadził ich z ziemi egipskiej,
11.WARSZ.PRASKADlatego że złamali przymierze, które Jahwe, Bóg ich ojców, zawarł z nimi, kiedy ich wyprowadził z ziemi egipskiej.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(29:24) I odpowiedzą: Za to, ze opuścili przymierze WIEKUISTEGO, które z nimi zawarł, kiedy ich wyprowadził z ziemi Micraim.
13.EIB.BIBLIA.2016(29:24) Wtedy usłyszą: Za to, że porzucili przymierze z PANEM, Bogiem swoich ojców, które zawarł On z nimi, gdy wyprowadził ich z ziemi egipskiej.