« 5Moj 29:25 5 Księga Mojżeszowa 29:26 5Moj 29:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi służyli są bogom cudzym, i kłaniali są się jim, jichże to są nie widzieli a jimże to są nie byli poddani,
2.WUJEK.1923I służyli cudzym bogom, i kłaniali się tym, których nie znali, i którym nie byli dani.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem poszli, a służyli bogom cudzym, i kłaniali się im; bogom, których oni nie znali, i którzy im nic nie udzielili.
4.GDAŃSKA.2017Poszli bowiem służyć innym bogom i oddali im pokłon – bogom, których nie znali i których im nie przydzielił.
5.CYLKOW(29:25) A poszli i służyli bogom cudzym, i korzyli się im, bogom, których nie znali, i których nie przeznaczył im;
6.KRUSZYŃSKI(29:25) poszli i służyli bogom obcym i kłaniali się im - bogom, których nie znali i nie były ich cząstką.
7.MIESES(29:25) a poszli i służyli obcym bogom i bili im pokłony, bogom, których oni nie znali, ni [ich nikt] im nie przydzielił, –
8.TYSIĄCL.WYD5a poszli służyć cudzym bogom i oddawać im pokłon bogom nieznanym, których On im nie przydzielił
9.BRYTYJKA(29:25) a oni poszli i służyli innym bogom i oddawali im pokłon, bogom, których nie znali i których im nie przydzielił.
10.POZNAŃSKAlecz poszli służyć obcym bogom, padali na twarz przed bogami, których nie znali i [których Jahwe] im nie przeznaczył.
11.WARSZ.PRASKAPoszli służyć innym bogom i im oddawać pokłony, bogom, których wcale nie znali i których Jahwe nie dał im w dziedzictwie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(29:25) Bo poszli i służyli obcym bogom oraz korzyli się przed nimi; przed bogami, których nie znali i których im nie przeznaczył.
13.EIB.BIBLIA.2016(29:25) Ponieważ poszli służyć innym bogom, poszli kłaniać się bóstwom, których wcześniej nie znali i których On im nigdy nie przydzielił,