« 5Moj 29:27 5 Księga Mojżeszowa 29:28 5Moj 29:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi wyrzucił je z ziemie jich w gniewie a w pirzchaniu, a i w mirziączce wielikiej, i wyrzucił je do cudzej ziemie, jakoż dziś jiści się.
2.WUJEK.1923I wyrzucił je z ziemie swéj w gniewie i w zapalczywości i rozgniewaniu wielkiem, i porzucił je w cudzą ziemię, jako się dziś pokazuje.
3.GDAŃSKA.1881I wykorzenił je Pan z ziemi ich w gniewie i w zapalczywości, a w popędliwości wielkiej, i wyrzucił je do ziemi obcej, jako dziś widzicie.
4.GDAŃSKA.2017I PAN wykorzenił ich z ich ziemi w gniewie i zapalczywości oraz w wielkim oburzeniu i wyrzucił ich do obcej ziemi, jak to dziś widzicie.
5.CYLKOW(29:27) I wytrącił ich Wiekuisty z ziemi ich, w gniewie, i w zapalczywości, i w oburzeniu wielkiém, i rzucił ich na ziemię cudzą, jako dziś!"
6.KRUSZYŃSKI(29:27) Bóg oderwał ich z ziemi ich w gniewie, zawziętości i w wielkiem oburzeniu i rzucił ich do innego kraju, jak to jest dzisiaj".
7.MIESES(29:27) i Wiekuisty wyrwał ich z Ziemi ich w gniewie, w zapalczywości i w oburzeniu wielkiem, i wyrzucił ich do innego kraju, jak [się dzieje rzeczywiście] dziś.”
8.TYSIĄCL.WYD5Wyrwał ich Pan z ich ziemi z gniewem, zapalczywością i wielkim oburzeniem, i wygnał ich do obcej ziemi, jak to jest dzisiaj.
9.BRYTYJKA(29:27) I wyrwał ich Pan z ich ziemi w gniewie, w zapalczywości i w wielkiej popędliwości, i wyrzucił ich do innej ziemi, jak to jest dzisiaj.
10.POZNAŃSKAI wyrzucił ich Jahwe z ich kraju w gniewie, uniesieniu i wielkim wzburzeniu, i wygnał ich do obcej ziemi - jak to ma miejsce dzisiaj".
11.WARSZ.PRASKAW swoim gniewie, zapalczywości i wielkim wzburzeniu wyrwał ich Jahwe z ich własnej ziemi i rzucił do innej krainy, jak to widać po dzień dzisiejszy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(29:27) A WIEKUISTY ich wytrącił z ich ziemi, w gniewie, zapalczywości i w wielkim oburzeniu, oraz ich rzucił na cudzą ziemię, jak dziś.
13.EIB.BIBLIA.2016(29:27) Tak wykorzenił ich PAN z ich ziemi w gniewie i we wzburzeniu, i w wielkim uniesieniu - i wyrzucił ich do innej ziemi, jak to jest dzisiaj.