« 5Moj 29:28 5 Księga Mojżeszowa 29:29 5Moj 30:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPSkrycie przed Panem Bogiem naszym, jenże to jawnie będzie nam [e] i synom naszym aż na wieki, bychom pełnili wszystka słowa zakonu tego to.
2.WUJEK.1923Tajemnice Panu, Bogu naszemu, które są jawne nam i synom naszym aż na wieki, abyśmy czynili wszystkie słowa zakonu tego.
3.GDAŃSKA.1881Rzeczy tajemne należą Panu, Bogu naszemu, a jawne nam i synom naszym aż na wieki, abyśmy czynili wszystkie słowa zakonu tego.
4.GDAŃSKA.2017Rzeczy tajemne należą do PANA, naszego Boga, a objawione – do nas i naszych synów na wieki, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego prawa.
5.CYLKOW(29:28) Co tajne należy do Wiekuistego, Boga naszego; ale co jawne - do nas i do synów naszych na wieki, abyśmy spełniali wszystkie słowa zakonu tego.
6.KRUSZYŃSKI(29:28) Są rzeczy ukryte u Jahwe, Boga naszego; rzeczy objawione są dla nas i dla dzieci naszych nazawsze, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego prawa.
7.MIESES(29:28) Sprawy utajone [spoczywają] u Boga naszego Wiekuistego, natomiast ujawnione – [należą] do nas i do synów naszych na wieki, ażeby wykonywać wszystkie słowa [nakazy] Nauki [Tory] tej”.
8.TYSIĄCL.WYD5Rzeczy ukryte należą do Pana, Boga naszego, a rzeczy objawione do nas i do naszych synów na wieki, byśmy wypełnili wszystkie słowa tego Prawa.
9.BRYTYJKA(29:28) To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu.
10.POZNAŃSKARzeczy ukryte należą do Jahwe, naszego Boga, a rzeczy już ujawnione - do nas i naszego potomstwa na wieki, abyśmy wypełniali wszystkie zasady tego Prawa.
11.WARSZ.PRASKARzeczy zakryte należą do Jahwe, naszego Boga, rzeczy zaś objawione odnoszą się na zawsze do nas i do naszych synów, abyśmy mogli wprowadzać w życie wszystkie nakazy tego prawa.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(29:28) To co tajne należy do WIEKUISTEGO, naszego Boga; ale co jawne – do nas oraz do naszych synów na wieki, abyśmy spełniali wszystkie słowa tego Prawa.
13.EIB.BIBLIA.2016(29:28) To, co jest zakryte, należy do PANA, naszego Boga, a to, co jawne, do nas i do naszych synów, na wieki, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego Prawa.