Odpowiadasz na:

  • ~marek j. sarna7 mies. temu [23 września, g.14:43]
  • wydano również: Nowy Testament, z greckiego na polski z pilnością przełożony, Drukowano w Nieświeżu przez Danijela drukarza roku 1568, transkrypcja tekstu: Nowy Testament, Nieśwież 1568, 2022, Kalwin Publishing, Clifton oraz Wydawnictwo Duch Czasów, Bielsko-Biała
 

Zostaw odpowiedź

Odpowiedź: 


Podpis:     
Przepisz kod: