« 1Moj 29:8  29:9 1Moj 29:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTo jeszcze miedzy sobą mowili a wtenczas Rachel poszła z owcami oćca swego, bo jest pasła owce.
2.WUJEK.1923Jeszcze mówili, a oto Rachel przychodziła z owcami ojca swego; bo sama pasła trzodę.
3.GDAŃSKA.1881A gdy to jeszcze mówił z nimi, Rachel nadeszła z owcami ojca swego, bo je ona pasła.
4.GDAŃSKA.2017A gdy jeszcze tak z nimi rozmawiał, nadeszła Rachela z owcami swego ojca, bo je pasła.
5.NEUFELD.1863Jeszcze mówił z nimi, gdy Rachel przyszła z trzodą, która należała do ojca jéj, bo pasterką była.
6.CYLKOWJeszcze rozmawiał z nimi, - a Rachel nadeszła z trzodą ojca swego, bo pasterką była.
7.KRUSZYŃSKIJeszcze nie skończył z nimi rozmowy, gdy nadeszła Rachela z owcami, należącemi do jej ojca, był bowiem pasterzem.
8.MIESESJeszcze on rozmawiał z nimi, wtem oto Rachela nadeszła z owcami, własnością jej ojca, ponieważ była pasterką.
9.SPITZER.1937Jeszcze rozmawiał z nimi, gdy Rachela nadeszła z owcami, które były ojca jej, gdyż pasterką była ona.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy Jakub tak z nimi rozmawiał, Rachela, która była pasterką, nadeszła ze stadem owiec swego ojca.
11.BRYTYJKAA gdy jeszcze rozmawiał z nimi, nadeszła Rachela z trzodą ojca swego, bo była pasterką.
12.POZNAŃSKAJeszcze rozmawiał z nimi, kiedy nadeszła Rachela z owcami swego ojca; ona to była [ich] pasterką.
13.WARSZ.PRASKAGdy on jeszcze tak z nimi rozmawiał, Rachel, która była pasterką, przyprowadziła trzodę swego ojca do samej studni.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy jeszcze z nimi rozmawiał, z trzodą swojego ojca nadeszła Rachela, bowiem była pasterką.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW trakcie tej rozmowy nadeszła Rachela. Przygnała owce swego ojca, ponieważ była pasterką.