« 5Moj 16:11  16:12 5Moj 16:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będziesz wspominał, iżeś niewolnikiem był w Egipcie: i będziesz strzegł, i czynił, co przykazano.
2.GDAŃSKA.1881A będziesz wspominał, żeś był niewolnikiem w Egipcie; przetoż strzedz i czynić będziesz te ustawy.
3.GDAŃSKA.2017I będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w Egipcie. Dlatego pilnuj wypełnienia tych nakazów.
4.CYLKOWA pomnij, żeś niewolnikiem był w Micraim, i przestrzegaj, i spełniaj te ustawy.
5.KRUSZYŃSKIWspomnisz, żeś był niewolnikiem w Egipcie i będziesz czuwał, aby wypełnić te prawa.
6.MIESESPamiętaj, iż byłeś niewolnikiem w Egipcie, [więc] przestrzegaj i wykonywuj te przepisy.
7.TYSIĄCL.WYD5Przypomnisz sobie, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, dlatego będziesz przestrzegał tych praw.
8.BRYTYJKAI będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, więc będziesz przestrzegał i wykonywał te przepisy.
9.POZNAŃSKAWspomnisz sobie, żeś był sługą w Egipcie, będziesz więc przestrzegał zachowywania tych praw.
10.WARSZ.PRASKA[Będziecie sobie przypominali, jak to wy sami byliście kiedyś niewolnikami w Egipcie, i będziecie się starali wprowadzać wszystkie te prawa w życie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pamiętaj też, że byłeś niewolnikiem w Micraim, więc przestrzegaj i spełniaj te ustawy.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBędziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w Egipcie. Będziesz szanował wszystkie te ustawy i stosował je.