« 5Moj 20:13  20:14 5Moj 20:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPprzez żon i przez młodzieńcow, i wszego dobytka, jeż to w mieście jest. Wszystek plon wojeński rozbitujesz i będziesz jeść s łupu nieprzyjacioł twych, ktoreż to Pan Bog twoj podał tobie.
2.WUJEK.1923Oprócz niewiast, a niemówląt, bydła i inszych rzeczy, które są w mieście: wszystkę korzyść wojsku podzielisz, i pożywać będziesz z łupu nieprzyjaciół twoich, któryć Pan, Bóg twój, da.
3.GDAŃSKA.1881Tylko niewiasty, i dziatki, i bydła, i wszystko, co będzie w mieście, wszystek łup jego obrócisz sobie w korzyść, i będziesz jadł łupy nieprzyjaciół twoich, które da Pan, Bóg twój, tobie.
4.GDAŃSKA.2017Tylko kobiety, dzieci, bydło oraz wszystko, co będzie w mieście, cały łup z niego, weźmiesz sobie jako zdobycz; i będziesz jadł z łupu swoich wrogów, których daje ci PAN, twój Bóg.
5.CYLKOWTylko kobiety i dzieci, bydło i wszystko co będzie w mieście, wszystek łup jego, zagarniesz sobie, i będziesz pożywał łupy wrogów twoich, które oddał ci Wiekuisty, Bóg twój.
6.KRUSZYŃSKILecz kobiety, dzieci, bydło, oraz wszystko, co się w mieście znajduje, wszystko stanie się twoim łupem, złupisz je i będziesz spożywał z łupu wrogów twoich, których Jahwe, Bóg twój, wydał tobie.
7.MIESESJedynie kobiety i dzieci, oraz bydło i wogóle wszystko, co w tem mieście będzie, wszystek jego łup zagrabisz sobie i spożywał będziesz wrogów twoich łup, który Bóg twój Wiekuisty oddał tobie.
8.TYSIĄCL.WYD5Tylko kobiety, dzieci, trzody i wszystko, co jest w mieście, cały łup zabierzesz i będziesz korzystał z łupu twoich wrogów, których ci wydał Pan, Bóg twój.
9.BRYTYJKATylko kobiety i dzieci oraz bydło i wszystko, co będzie w tym mieście, cały łup z niego weźmiesz sobie jako zdobycz i będziesz korzystał z łupu twoich nieprzyjaciół, których dał ci Pan, Bóg twój.
10.POZNAŃSKAKobiety natomiast, dzieci, bydło i to wszystko, co znajduje się w mieście, cały ich dobytek, zagarniesz jako lup. I będziesz korzystał z dobytku twych wrogów, który dał ci Jahwe, twój Bóg.
11.WARSZ.PRASKANatomiast kobiety, dzieci, trzody i wszystko, co znajduje się w mieście, wszystkie jego dobra zabierzecie dla siebie i będziecie dowolnie korzystać z wszystkiego, co stanowiło własność waszych wrogów, których Jahwe, twój Bóg, wydał w wasze ręce.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zagarniesz sobie tylko kobiety i dzieci, bydło oraz wszystko co będzie w mieście cały jego łup; i będziesz spożywał łupy twoich wrogów, które ci oddał WIEKUISTY, twój Bóg.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTylko kobiety i dzieci, bydło i wszystko, co znajdziesz w mieście, możesz wziąć jako łup i korzystać z dorobku twoich wrogów, których PAN, twój Bóg, pozwolił ci pokonać.