« 5Moj 20:5  20:6 5Moj 20:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPKtory jest człowiek, jenże jest szczepił winnicę a jeszcze nie uczynił jej pospolnej, z nieże to by było słuszno wszem pożywać, jidzi i wroć się do domu twego, aby snad nie umarł w boju a jiny by człowiek używał jego roboty.
2.WUJEK.1923Który jest człowiek, który nasadził winnicę, a jeszcze ją nie uczynił pospolitą, z którejby się godziło wszystkim pożywać: niech idzie i wróci się do domu swego, by snadź nie umarł na wojnie, a inszyby powinność jego odprawował.
3.GDAŃSKA.1881Albo jeźli kto jest, co nasadził winnicę, a nie używał owocu z niej, niech idzie, a wróci się do domu swego, by snać nie zginął w bitwie, a kto inny używałby z niej.
4.GDAŃSKA.2017Albo jeśli jest ktoś, kto zasadził winnicę i jeszcze nie spożywał z niej owocu, niech idzie i wraca do swego domu, by nie zginął w bitwie i aby ktoś inny z niej nie spożywał.
5.CYLKOWAlbo jeżeli jest który, co zasadził winnicę, a nie użytkował z niej, niechaj pójdzie, a wróci do domu swego, by nie zginął na wojnie, a kto inny z niej użytkował.
6.KRUSZYŃSKIJeśli ktoś zasadził winnicę i jeszcze nie cieszył się z niej. Niech idzie i zamieszka w domu swoim, w obawie by nie zginął na wojnie, a inny nie cieszył się z niej.
7.MIESESKto [tu] jaki jest mężczyzna, który zasadził winnicę, a nie obchodził winobrania z niej, – niech on sobie pójdzie i do domu swego wraca, albowiem mógłby umrzeć w boju, a ktoś inny by obchodził winobranie z niej [winnicy].
8.TYSIĄCL.WYD5Kto z was założył winnicę, a nie zebrał jej owoców, niech wraca do domu, bo mógłby zginąć na wojnie, i ktoś inny by zebrał jej owoce.
9.BRYTYJKAI jeżeli ktoś zasadził winnicę, a jeszcze z niej nie korzystał, niech idzie z powrotem do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny z niej nie korzystał.
10.POZNAŃSKAKto zasadził winnicę, a jeszcze z niej nie skorzystał? Niech wystąpi i wraca do swego domu, aby nie poległ na wojnie i aby inny człowiek nie zaczął z niej korzystać.
11.WARSZ.PRASKAKto uprawia winnicę, a nie zdążył jeszcze zebrać z niej owoców, niech wraca co prędzej do siebie. W przeciwnym razie ktoś inny zebrałby winne owoce, gdyby on poległ na wojnie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Albo jeśli jest ktoś, kto zasadził winnicę, ale jeszcze jej nie zaczął użytkować niech pójdzie i wróci do swojego domu, aby nie zginął na wojnie, a kto inny by z niej użytkował.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie, kto zasadził winnicę, a jeszcze z niej nie korzystał, niech wraca z powrotem do domu, aby nie zginął w bitwie i nie korzystał z niej ktoś inny!