« 5Moj 20:6 5 Księga Mojżeszowa 20:7 5Moj 20:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPKtory jest człowiek, jenże pojął sobie żonę a jeszcze nie obcował s nią, jidzi i wroć się do swego domu, aby snad nie umarł w boju a jiny człowiek pojąłby ją”.
2.WUJEK.1923Który jest człowiek, który zrękował żonę, a nie pojął jéj: niech idzie i wróci się do domu swego, by snadź nie umarł na wojnie, i inszyby ją pojął człowiek.
3.GDAŃSKA.1881Albo jeźli kto jest, co ma poślubioną żonę, a jeszcze jej nie pojął, niech idzie, a wróci się do domu swego, by snać nie zginął w bitwie, a kto inny nie pojął jej.
4.GDAŃSKA.2017Albo jeśli jest ktoś, kto poślubił żonę, a jeszcze jej nie pojął, niech idzie i wraca do swego domu, by nie zginął w bitwie i aby inny jej nie pojął.
5.CYLKOWAlbo jeżeli jest który, co zaślubił kobietę, a jeszcze jej nie pojął, niechaj pójdzie, a wróci do domu swego, by nie zginął na wojnie, a kto inny ją pojął!"
6.KRUSZYŃSKICzy jest kto, co zaręczył się z niewiastą, ale jeszcze jej nie poślubił? Niech idzie i zamieszka w domu swoim, w obawie by nie zginął na wojnie, a kto inny jej nie poślubił".
7.MIESESKto [tu] jaki jest mężczyzna, który zaręczył się z kobietą, ale jej nie pojął, – niech on sobie pójdzie i do domu swego wraca, albowiem mógłby umrzeć w boju, a ktoś inny by ją pojął”.
8.TYSIĄCL.WYD5Kto zaręczył się z kobietą, a jeszcze jej nie poślubił, niech wraca do domu, bo mógłby zginąć na wojnie, i ktoś inny by ją poślubił.
9.BRYTYJKAA jeżeli ktoś zaręczył się z kobietą, a jeszcze jej nie pojął, niech idzie z powrotem do swego domu, aby nie zginął w walce i by ktoś inny jej nie pojął.
10.POZNAŃSKAKto zaręczył się z kobietą, lecz jeszcze jej nie poślubił? Niech wystąpi i wraca do swego domu, aby nie poległ na wojnie i aby inny człowiek jej nie poślubił".
11.WARSZ.PRASKAKto zaręczył się z jakąś kobietą, ale jeszcze nie wziął jej do siebie jako swojej żony, niech wraca. W przeciwnym razie ktoś inny pojmie ją za żonę, jeśli on polegnie na wojnie.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Albo jeśli jest ktoś, kto zaślubił kobietę, ale jeszcze jej nie pojął niech pójdzie i wróci do swego domu, aby nie zginął na wojnie, a pojął by ją ktoś inny.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTakże ten, kto zaręczył się z kobietą, lecz jeszcze jej nie pojął, niech wraca z powrotem do domu, aby nie zginął w bitwie i jego wybranki nie pojął ktoś inny!