« 5Moj 20:7 5 Księga Mojżeszowa 20:8 5Moj 20:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTo rzekę przyczyni jine i będzie mowić k ludu: „Ktory jest człowiek straszywy a sierca straszywego, jidzi a wroci się do domu swego, aby nie wstraszył sierc bracie swe, jako się sam jest strachem urzasł”.
2.WUJEK.1923To powiedziawszy przydadzą ostatek, i rzeką do ludu: Który jest człowiek bojaźliwy i serca lękliwego: niech idzie i wróci się do domu swego, by nie kaził serca braciéj swéj, jako on sam strachem jest przerażony.
3.GDAŃSKA.1881Nadto hetmani mówić będą do ludu, i rzeką: Jeźli kto jest bojaźliwy, a lękliwego serca, niech idzie, a wróci się do domu swego, aby nie psował serca braci swej, jako jest zepsowane serce jego.
4.GDAŃSKA.2017Dowódcy jeszcze przemówią do ludu i powiedzą: Jeśli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie i wraca do swego domu, aby serce jego braci nie było słabe jak jego serce jest słabe.
5.CYLKOWI niechaj dalej przemawiają przełożeni do ludu i powiedzą: "Jeżeli jest który, bojaźliwy i lękliwego serca, niechaj pójdzie, a wróci do domu swego, by nie czynił lękliwém serca braci swoich, jako serce jego!"
6.KRUSZYŃSKIDowódcy przemówią jeszcze do ludu i powiedzą: "Kto jeszcze boi się i czuje swe serce słabe? Niech idzie i zamieszka w swoim domu, by serce brata jego nie stało się tak słabe, jak jego".
7.MIESES„Niech [następnie] urzędnicy przemówią do ludu jeszcze więcej i niech rzekną: „Kto [tu] jaki jest mężczyzna, który jest trwożliwy i miękkiego serca, – niech on sobie pójdzie i do domu swego wraca, iżby się nie topiło serce braci jego za przykładem serca jego”.
8.TYSIĄCL.WYD5Niech jeszcze zwierzchnicy powiedzą do narodu: Kto się lęka, czyje serce drży, niech wraca do domu, by nie struchlało serce jego braci, jak jego.
9.BRYTYJKAI niech nadzorcy jeszcze dalej mówią do wojowników tak: Jeżeli ktoś jest bojaźliwy i lękliwego serca, niech idzie z powrotem do swego domu, niechaj nie osłabia serca swoich braci jak swoje.
10.POZNAŃSKADowódcy jeszcze i to powiedzą ludowi: "Kto odczuwa lęk i komu serce słabnie, niechaj wystąpi i wraca do swego domu, aby serce jego brata nie stało się tak słabe, jak jego serce".
11.WARSZ.PRASKADowódcy powiedzą ponadto: Kto się boi i kto zwątpił w swoim sercu, niech również wraca do siebie. W przeciwnym razie duch jego braci może osłabnąć, podobnie jak jego.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Niech przełożeni dalej przemawiają do ludu i powiedzą: Jeśli jest ktoś bojaźliwy i lękliwego serca niech pójdzie i wróci do swojego domu, by nie czynił lękliwym serca swoich braci, jakim jest jego serce.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto niech przełożeni przemówią do wojska tak: Kto się boi, komu brak odwagi, niech wraca z powrotem do domu! Niech nie odbiera odwagi swoim braciom, skoro sam jej nie ma!