« 5Moj 9:23  9:24 5Moj 9:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aleście zawsze byli sprzeciwnymi od tego dnia, któregom was poznawać począł.
2.GDAŃSKA.1881Owa odporniście byli Panu od dnia tego, jakom was poznał.
3.GDAŃSKA.2017Buntowaliście się przeciw PANU od dnia, kiedy was poznałem.
4.CYLKOWPrzekorni byliście Wiekuistemu od dnia, którego was poznałem...
5.KRUSZYŃSKIStaliście się buntownikami względem Boga odednia, gdy was poznałem.
6.MIESES[wogóle] byliście krnąbrnymi wobec Wiekuistego od dnia, gdy ja poznałem was.
7.TYSIĄCL.WYD5Opornie postępowaliście względem Pana od dnia, kiedy was poznałem.
8.BRYTYJKAByliście krnąbrni wobec Pana od dnia, w którym was poznałem.
9.POZNAŃSKAOd czasu, kiedy was poznałem, byliście oporni wobec Jahwe.
10.WARSZ.PRASKABuntowaliście się przeciwko Jahwe od pierwszego dnia, kiedy was poznałem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Byliście przekorni WIEKUISTEMU od dnia, którego was poznałem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITByliście krnąbrni wobec PANA od dnia, gdy was poznałem!