« 1Sam 24:18  24:19 1Sam 24:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(24:20) Bo któż gdy najdzie nieprzyjaciela swego, wypuści go na drogę dobrą? Ale Pan niechaj ci odda nagrodę tę za to, coś mi dziś uczynił.
2.GDAŃSKA.1881(24:20) Izaż znalazłszy kto nieprzyjaciela swego, wypuści go na drogę dobrą? niechajżeć Pan dobrem odda za to, coś mi dziś uczynił.
3.GDAŃSKA.2017Gdy ktoś spotka swego wroga, to czy wypuści go na dobrą drogę? Niech PAN odpłaci ci dobrem za to, co mi dziś uczyniłeś.
4.CYLKOW(24:20) Jeśli spotka kto wroga swego, czyż puści go drogą dobrą? Ale Wiekuisty wynagrodzi cię szczęściem za dzień ten, w którym mi to uczyniłeś!
5.KRUSZYŃSKI(24:20) Jeśli ktokolwiek spotka wroga swego, czy puści go drogą dobrą? Niechaj ci Bóg wynagrodzi dobrem za to, coś dzisiaj mnie uczynił!
6.TYSIĄCL.WYD5(24:20) Przecież jeżeli ktoś spotka swego wroga, czy pozwoli na to, by spokojnie dalej szedł drogą? Niech cię Pan nagrodzi szczęściem za to, coś mi dziś uczynił.
7.BRYTYJKA(24:20) Gdy ktoś natknie się na swego wroga, czy pozwala mu spokojnie odejść? Niech Pan odpłaci ci dobrem za to, co dziś dla mnie uczyniłeś.
8.POZNAŃSKA(24:20) Któż bowiem spotkawszy wroga pozwoli mu odejść w spokoju swoją drogą? Niech Jahwe wynagrodzi cię dobrem za to, coś dziś uczynił dla mnie.
9.WARSZ.PRASKA(24:20) Jeżeli ktoś już pochwyci swego wroga, to czyż pozwala mu pójść spokojnie w dalszą drogę? Niech Jahwe wynagrodzi ci za to, co mi uczyniłeś owego dnia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(24:20) Jeśli ktoś spotka swojego wroga, czy puści go dobrą drogą? Lecz WIEKUISTY wynagrodzi cię szczęściem za ten dzień, w którym mi to uczyniłeś!
11.EIB.BIBLIA.2016.LIT(24:20) Gdy człowiek spotyka wroga, czy pozwala mu odejść spokojnie? Niech więc PAN odpłaci ci pomyślnością za dzisiejszy dzień, za to, jak ze mną postąpiłeś.