« 1Moj 16:1 1 Księga Mojżeszowa 16:2 1Moj 16:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi rzecze ku swemu mężu: „Toć Pan Bog zatworzył moj żywot, abych nie rodziła, wnidź k mej słudze, azać Bog zdarzy od niej mnie syny”. A gdyż on powolił k jej prośbie,
2.WUJEK.1923Rzekła mężowi swemu: Oto zamknął mię Pan, abych nie rodziła: Wnidź do sługi mojéj, azali snadź wżdy z niéj będę miała dziatki. A gdy on przyzwolił na prośbę jéj,
3.GDAŃSKA.1881I rzekła Saraj do Abrama: Oto teraz zamknął mię Pan, abym nie rodziła; wnijdź, proszę, do służebnicy mojej, azali wżdy z niej będę miała dziatki; i usłuchał Abram głosu Sarai.
4.GDAŃSKA.2017I powiedziała Saraj do Abrama: Oto PAN nie pozwolił mi urodzić. Wejdź, proszę, do mojej służącej, może z niej będę miała dzieci. I Abram usłuchał głosu Saraj.
5.NEUFELD.1863I rzekła Saraj do Abrama: oto zamknął mnie Wiekuisty, bym nie rodziła, pójdź więc do niewolnicy mojéj, może dostanę dzieci od niéj. I usłuchał Abram głosu Saraj.
6.CYLKOWI rzekła Saraj do Abrama: "Oto powściągnął mnie Wiekuisty od rodzenia; pójdźże do służebnicy mojej, może zbuduję się od niej." I usłuchał Abram głosu Saraj.
7.KRUSZYŃSKII powiedziała Saraj do Abrama: "Oto Bóg uczynił mnie bezpłodną, pójdź proszę do służącej mej, może z niej będę miała syna". Abram usłuchał głosu Saraj.
8.MIESESI Saraj rzekła do Abrama: „Wiekuisty oto zawarł mnie, iż nie rodzę, przystąpże do służebnicy mojej, może uzyszczę potomstwo dzięki niej”. Abram usłuchał mowy Saraji
9.SPITZER.1937Więc rzekła Saraj do Abrama: – Otóż powstrzymał mnie Wiekuisty od rodzenia, pójdźże do służebnicy mojej, może zbuduję się przez nią. I usłuchał Abram głosu Saraj.
10.TYSIĄCL.WYD5Rzekła więc Saraj do Abrama: Ponieważ Pan zamknął mi łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy; może z niej będę miała dzieci. Abram usłuchał rady Saraj.
11.BRYTYJKARzekła więc Saraj do Abrama: Oto Pan odmówił mi potomstwa, obcuj, proszę, z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj.
12.POZNAŃSKAPowiedziała więc [Saraj] do Abrama: - Oto Jahwe zamknął mi łono, bym nie rodziła. Proszę, zbliż się więc do mojej niewolnicy. Może z niej doczekam się dzieci? Abram przystał na tę prośbę Saraj.
13.WARSZ.PRASKARzekła tedy Saraj do Abrama: Ponieważ Jahwe zamknął moje łono, zbliż się do mojej niewolnicy. Może przez nią dam ci potomka. I posłuchał Abram tej rady.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Saraj powiedziała do Abrama: Oto WIEKUISTY powściągnął mnie od rodzenia; idź do mojej służebnicy, może się od niej zbuduję. I Abram usłuchał głosu Saraj.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPewnego razu Saraj wyznała Abramowi: Wiesz, że PAN odmówił mi potomstwa. Proszę, współżyj z moją służącą. Może dzięki niej doczekam się syna. I Abram posłuchał rady Saraj.