« 1Moj 16:2 1 Księga Mojżeszowa 16:3 1Moj 16:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPpojąwszy Agar ejipską swą dziewkę po dziesięci leciech, jakoż byli poczęli bydlić w ziemi Kanaan, i dała ją swemu mężu,
2.WUJEK.1923Wzięła Agarę Egiptyankę, sługę swą, po dziesiąci lat, jako mieszkać poczęli w ziemi Chananejskiéj, i dała ją mężowi swemu za żonę.
3.GDAŃSKA.1881I wzięła Saraj, żona Abramowa, Agarę Egipczankę, służebnicę swoję, po dziesięciu latach, jako począł Abram mieszkać w ziemi Chananejskiej; i dała ją Abramowi mężowi swemu za żonę.
4.GDAŃSKA.2017Wzięła więc Saraj, żona Abrama, swoją służącą Hagar, Egipcjankę, i dała ją swemu mężowi Abramowi za żonę po dziesięciu latach zamieszkania Abrama w ziemi Kanaan.
5.NEUFELD.1863I wzięła Saraj żona Abrama Hagar’ę micryjską niewolnicę swoją, po upływie dziesięciu lat od czasu zamieszkiwania Abrama w ziemi Kenaan i oddała ją Abramowi mężowi swemu za żonę.
6.CYLKOWI wzięła Saraj, żona Abrama, Hagarę Micrejską, służebnicę swoję, po upływie dziesięciu lat pobytu Abrama na ziemi Kanaanejskiej, i oddała ją Abramowi, mężowi swojemu, za żonę.
7.KRUSZYŃSKII wzięła Saraj, żona Abrama, Egipcjankę Agarę, swoją służącą, po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi Kanaan i dała ją Abramowi, swemu małżonkowi, aby mu była żoną.
8.MIESESi Saraj, żona Abrama wzięła służebnicę swoją Egipcjankę Hagarę – po upływie dziesięciu lat od kiedy Abram osiadł w Kraju Kanaanejskim – i oddała ją za żonę mężowi swojemu Abramowi.
9.SPITZER.1937I wzięła Saraj, żona Abrama, Hagarę micrejską, służebnicę swoją, po upływie dziesięciu lat od pobytu Abrama w kraju Kanaan, i oddała ją Abramowi, mężowi swemu, za żonę.
10.TYSIĄCL.WYD5Saraj, żona Abrama, wzięła zatem niewolnicę Hagar, Egipcjankę, i dała ją za żonę mężowi swemu, Abramowi, gdy już minęło dziesięć lat, odkąd Abram osiedlił się w Kanaanie.
11.BRYTYJKAWzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, Egipcjankę – było to po dziesięciu latach pobytu Abrama w ziemi kanaanejskiej – i dała ją za żonę mężowi swemu, Abramowi.
12.POZNAŃSKAWzięła zatem Saraj, żona Abrama, swoją niewolnicę, Egipcjankę Hagar, i dała ją za żonę swemu mężowi Abramowi. A upłynęło już dziesięć lat, odkąd Abram zamieszkał w ziemi Kanaan.
13.WARSZ.PRASKAPrzyprowadziła więc Saraj, żona Abrama, swoją egipską niewolnicę Hagar i dała ją za żonę Abramowi. A stało się to wtedy, gdy Abram już dziesięć lat przebywał w Kanaanie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Saraj, żona Abrama, po upływie dziesięciu lat pobytu Abrama na kanaanejskiej ziemi, wzięła swoją służebnicę, micrejską Hagarę i oddała ją za żonę swojemu mężowi Abramowi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSaraj, żona Abrama, przyprowadziła więc swoją służącą, Egipcjankę Hagar - a było to dziesięć lat od zamieszkania Abrama w Kanaanie - i dała ją Abramowi, swojemu mężowi, za żonę.