« 1Moj 2:2 1 Księga Mojżeszowa 2:3 1Moj 2:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI pożegnał dniu siodmemu, i poświęcił ji, bo w tem siodmem dniu przestał ode wszego działa swego, csoż był działał.
2.WUJEK.1923I błogosławił dniowi siódmemu i poświęcił go: iż weń odpoczął od wszelkiego dzieła swego, które stworzył Bóg, aby uczynił.
3.GDAŃSKA.1881I błogosławił Bóg dniowi siódmemu, i poświęcił go; iż weń odpoczął od wszelkiego dzieła swego, które był stworzył Bóg, aby uczynione było.
4.GDAŃSKA.2017I Bóg błogosławił siódmy dzień, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego swego dzieła, które Bóg stworzył i uczynił.
5.NEUFELD.1863I błogosławił Bóg dniowi siódmemu i poświęcił go, albowiem w nim spoczął po całém swém dziele, które stworzył Bóg robiąc.
6.CYLKOWI pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go; albowiem w nim zaprzestał Bóg czynić wszystkie dzieła Swoje, które stworzył.
7.KRUSZYŃSKII błogosławił Bóg dniowi siódmemu i uświęcił go, ponieważ wstrzymał się Bóg w nim od wszelkiego dzieła swego, które, czyniąc, stworzył.
8.MIESESWtedy Bóg błogosławił dniowi siódmemu i uświęcił go, albowiem w nim zaprzestał dzieła wszelakiego, którego dokonał tworząc.
9.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, stwarzając.
10.BRYTYJKAI pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu.
11.POZNAŃSKAI błogosławił Bóg dzień siódmy, i świętym go uczynił, albowiem odpoczął w tym dniu po całym dziele, które pracą swoją stworzył.
12.WARSZ.PRASKAPobłogosławił też Bóg dzień siódmy i ustanowił go świętym na pamiątkę swojego odpoczynku po całym trudzie stwarzania.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bóg też pobłogosławił dzień siódmy oraz go poświęcił; bowiem w nim Bóg zaprzestał czynić wszystkie Swoje dzieła, które stworzył.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPobłogosławił On siódmy dzień i poświęcił go, w nim bowiem sam odpoczął po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu.