« 1Moj 26:23 1 Księga Mojżeszowa 26:24 1Moj 26:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdzie mu się Pan ukazał tejże nocy, mówiąc: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego, nie bój się; bo ja z tobą jestem: będęć błogosławił, i rozmnożę nasienie twoje dla sługi mego Abrahama.
2.GDAŃSKA.1881I ukazał mu się Pan onejże nocy, mówiąc: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego, nie bój się, bom Ja jest z tobą; i będęć błogosławił, i rozmnożę nasienie twoje, dla Abrahama, sługi mego.
3.GDAŃSKA.2017Tej nocy ukazał mu się PAN i powiedział: Ja jestem Bogiem twego ojca Abrahama. Nie bój się, bo jestem z tobą. Będę ci błogosławił i rozmnożę twoje potomstwo ze względu na mego sługę Abrahama.
4.NEUFELD.1863I objawił mu się Wiekuisty téj nocy i rzekł: ja jestem Bogiem Abrahama ojca twojego, nie obawiaj się, bo z tobą ja jestem i pobłogosławię ci i pomnożę nasienie twoje, dla Abrahama sługi mojego.
5.CYLKOWI ukazał mu się Wiekuisty nocy tej, i rzekł: "Jam Bóg Abrahama, ojca twego; nie obawiaj się, bo z tobą Ja; i pobłogosławię cię, i rozmnożę potomstwo twoje, dla Abrahama sługi Mojego."
6.KRUSZYŃSKII tej nocy ukazał mu się Bóg, mówiąc: "Jam jest Bogiem Abrahama, twego ojca; nie bój się, żem jest z tobą; będę ci błogosławił i rozmnożę twoje potomstwo przez wzgląd na Abrahama, sługę mego".
7.MIESESOwej nocy objawił mu się Wiekuisty i rzekł: „Ja jestem Bogiem ojca twego Abrahama; nie obawiaj się, albowiem Ja jestem z tobą, będę błogosławił tobie i rozmnożę potomstwa twoje gwoli słudze mojemu Abrahamowi”
8.SPITZER.1937Wtedy objawił mu się Wiekuisty nocy tejże i rzekł: – Jam Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bo z tobą Ja i pobłogosławię cię i rozmnożę potomstwo twoje ze względu na Abrahama, sługę mego.
9.TYSIĄCL.WYD5I zaraz pierwszej nocy ukazał mu się Pan i rzekł: Ja jestem Bogiem twego ojca, Abrahama. Nie lękaj się, bo Ja będę z tobą. I będę ci błogosławił, rozmnażając twoje potomstwo przez wzgląd na sługę mego, Abrahama.
10.BRYTYJKATej nocy ukazał mu się Pan, mówiąc: Jam jest Bóg Abrahama, ojca twego. Nie bój się, bom Ja z tobą i będę ci błogosławił, i rozmnożę potomstwo twoje przez wzgląd na Abrahama, sługę mego.
11.POZNAŃSKATej samej nocy ukazał mu się Jahwe i rzekł: - Jam jest Bóg Abrahama, twego ojca. Nie lękaj się, bo jestem z tobą! Będę ci błogosławił i pomnożę twoje potomstwo przez wzgląd na mego sługę Abrahama.
12.WARSZ.PRASKAZaraz pierwszej nocy ukazał mu się we śnie Jahwe i powiedział: Ja jestem Bogiem ojca twojego, Abrahama. Nie bój się, bo Ja jestem przy tobie. Będę cię darzył moim błogosławieństwem i rozmnożę twoje potomstwo ze względu na sługę mojego, Abrahama.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tej nocy ukazał mu się WIEKUISTY, mówiąc: Jam jest Bóg Abrahama, twojego ojca; nie obawiaj się, gdyż Ja jestem z tobą; pobłogosławię cię oraz rozmnożę twoje potomstwo z powodu Abrahama, Mojego sługi.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITTej nocy ukazał mu się PAN: Ja jestem Bogiem Abrahama, twego ojca - powiedział. - Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Będę ci błogosławił i rozmnożę twoje potomstwo ze względu na Abrahama, mego sługę.