« 1Moj 26:24 1 Księga Mojżeszowa 26:25 1Moj 26:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przetóż tam zbudował ołtarz: a wzywając imienia Pańskiego rozbił namiot: i rozkazał sługom swym, aby kopali studnią.
2.GDAŃSKA.1881Tedy tam zbudował ołtarz, i wzywał imienia Pańskiego, i rozbił tam namiot swój, tamże też wykopali słudzy Izaakowi studnię.
3.GDAŃSKA.2017Zbudował więc tam ołtarz i wzywał imienia PANA, i rozbił tam swój namiot. Tam też słudzy Izaaka wykopali studnię.
4.NEUFELD.1863I zbudował tam ofiarnik, i wezwał imienia Wiekuistego, i rozbił tam namiot swój i wykopali tam niewolnicy Jicchaka studnią.
5.CYLKOWI zbudował tam ofiarnicę, i wzywał imienia Wiekuistego, - i rozbił tam namiot swój. I wykopali tam słudzy Ic'haka studnię.
6.KRUSZYŃSKIA zbudowawszy tam ołtarz, wzywał imienia Bożego, a rozpiąwszy tam namiot, słudzy Izaaka wydrążyli tam studnię.
7.MIESESOn zbudował tam ołtarz i wzywał Imienia Wiekuistego, On zrobił tam też namiot swój, a słudzy Izaka wykopali tam studnię.
8.SPITZER.1937I zbudował tam ołtarz i głosił imię Wiekuistego i rozbił tam namiot swój. A wykopali tam słudzy Jicchaka studnię.
9.TYSIĄCL.WYD5Izaak zbudował więc tam ołtarz i wzywał imienia Pana. Rozbił też tam swój namiot, a słudzy Izaaka wykopali tam studnię.
10.BRYTYJKAI zbudował tam ołtarz, i wzywał imienia Pana, i rozbił tam namiot swój, tam też wykopali słudzy Izaaka studnię.
11.POZNAŃSKA[Izaak] zbudował więc tam ołtarz i wzywał Imienia Jahwe. Tam też ustawił swoje namioty, a słudzy Izaaka wydrążyli studnię.
12.WARSZ.PRASKAI zbudował Izaak ołtarz tam i wzywał imienia Pana. Tam też rozbił namiot. Słudzy zaś Izaaka wykopali studnię.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zbudował tam ofiarnicę oraz wzywał Imienia WIEKUISTY. Rozbił tam też swój namiot, a słudzy Ic'haka wykopali tam studnię.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITIzaak zbudował tam ołtarz, przy którym wzywał imienia PANA. Rozbił tam też swój namiot, a jego słudzy wykopali tam studnię.