« 1Moj 27:23 1 Księga Mojżeszowa 27:24 1Moj 27:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Ty jeś moj syn Ezau?” Otpowiedział rzekąc: „Ja jeśm”.
2.WUJEK.1923Rzekł: Tyżeś jest syn mój Ezaw? Odpowiedział: Jam jest.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł: Tyżeś jest syn mój Ezaw? a on odpowiedział: Ja.
4.GDAŃSKA.2017I zapytał: Czy ty jesteś moim synem Ezawem? A on odpowiedział: Jestem.
5.NEUFELD.1863I rzekł: ty to jesteś synem moim Esawem; i rzekł: jestem.
6.CYLKOWI rzekł: "Tyś to syn mój Esaw?" i odpowiedział: "Ja."
7.KRUSZYŃSKII rzekł: "Czyś ty jest synem moim Ezawem?" Odpowiedział: "Ja".
8.MIESESi rzekł: „Więc, to ty jesteś synem moim Ezawem”? – on [Jakób] zaś rzekł: „Ja!”.
9.SPITZER.1937I rzekł: – Tyś to, syn mój Ezaw? A odrzekł: – Ja jestem.
10.TYSIĄCL.WYD5zapytał go jeszcze: Ty jesteś syn mój, Ezaw? Jakub odpowiedział: Ja jestem.
11.BRYTYJKAI rzekł: To ty jesteś syn mój Ezaw? A on odpowiedział: Jestem.
12.POZNAŃSKAzapytał jeszcze: - Czyś ty jest [naprawdę] mój syn Ezaw? Odpowiedział: - Jestem nim!
13.WARSZ.PRASKAAle jeszcze przedtem zapytał: Czy ty rzeczywiście jesteś synem moim Ezawem? A Jakub odpowiedział: Tak! Jestem nim.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedział także: Ty jesteś mój syn Esaw? Więc odpowiedział: Ja.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo chwili jednak zapytał: Czy to ty jesteś moim synem Ezawem? Tak, to ja! - potwierdził.