« 1Moj 27:39 1 Księga Mojżeszowa 27:40 1Moj 27:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPtakież będzie twe pożegnanie. Będziesz żyw mieczem a służyć bratu twemu, a przydzie czas, iże sproszczon będziesz brzemienia z swoju plecu”.
2.WUJEK.1923Będzie błogosławieństwo twoje. Z miecza żyć będziesz, a będziesz służył bratu twemu: ale przyjdzie czas, kiedy zrzucisz i rozwiążesz jarzma jego z szyje twojéj.
3.GDAŃSKA.1881A z miecza twego żyć będziesz, i bratu twemu będziesz służył; ale stanie się, że i ty panować będziesz, i zrzucisz jarzmo jego z szyi twojej.
4.GDAŃSKA.2017A będziesz żył z twego miecza i będziesz służył twemu bratu. Ale gdy stanie się, że będziesz panował, zrzucisz jego jarzmo z twojej szyi.
5.NEUFELD.1863ale mieczem swoim żyć będziesz, i bratu swojemu masz służyć, i stanie się, gdy upadniesz nizko, wówczas zrzucisz jarzmo jego z karku swojego.
6.CYLKOWA z miecza twojego będziesz żył, i bratu twojemu będziesz służył. Ale, gdy swobodnie się tułasz, zrzucisz jarzmo jego z karku twojego."
7.KRUSZYŃSKIAle z miecza swego żyć będziesz, i bratu swemu będziesz służył; ale przyjdzie czas, że zrzucisz jarzmo i rozerwiesz je ze szyi swojej".
8.MIESESO mieczu twoim będziesz żył i będziesz służył bratu swojemu, ale stanie się, iż – skoro dostąpisz potęgi – zrzucisz jarzmo jego z twojego karku”.
9.SPITZER.1937Ale z miecza twego żyć będziesz i bratu twemu służyć będziesz. I stanie się, gdy (przed B.) narzekać będziesz, zrzucisz jarzmo jego z karku twego.
10.TYSIĄCL.WYD5Z miecza żyć będziesz i będziesz sługą twego brata! A gdy pragnienie wolności owładnie tobą, zrzucisz jego jarzmo z twej szyi.
11.BRYTYJKAZ miecza twego żyć będziesz i bratu twemu służyć będziesz, ale gdy wytężysz siły, zrzucisz z szyi jarzmo jego.
12.POZNAŃSKABędziesz żył z miecza i podlegał bratu swemu. Jeżeli jednak potrudzisz się, zrzucisz jego jarzmo z twej szyi!
13.WARSZ.PRASKABędziesz żył z miecza, służąc twemu bratu, ale dojdzie do tego, że się otrząśniesz i uwolnisz twoją szyję od jego jarzma.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z twojego miecza będziesz żył i będziesz służył twojemu bratu. Ale gdy się swobodnie będziesz tułał, zrzucisz z twojego karku jego jarzmo.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBędziesz żył z miecza i służył swemu bratu, ale gdy się wytężysz, zerwiesz jego jarzmo ze swojego karku.