« 1Moj 27:38 1 Księga Mojżeszowa 27:39 1Moj 27:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPslutował sie Isaak nad nim i rzecze k niemu: „Z ❬...❭ nieba i z ❬...❭ ziemie
2.WUJEK.1923Wzruszony Izaak, rzekł do niego: w tłustości ziemie, a w rosie niebieskiéj z wierzchu
3.GDAŃSKA.1881I odpowiedział Izaak, ojciec jego, i rzekł mu: Oto w tłustości ziemi będzie mieszkanie twoje, i w rosie niebieskiej z góry.
4.GDAŃSKA.2017I jego ojciec Izaak odpowiedział mu: Twoje mieszkanie będzie z żyznej ziemi i z rosy nieba z góry.
5.NEUFELD.1863I odpowiedział Jicchak ojciec jego i rzekł do niego: otóż bez tłustości ziemi będzie siedlisko twoje, a bez rosy niebios z góry,
6.CYLKOWI odpowiedział Ic'hak, ojciec jego, i rzekł doń: "Oto zdala od żyzności ziemi będzie siedlisko twoje, i od rosy niebios z góry.
7.KRUSZYŃSKITedy Izaak, jego ojciec, odpowiedział mu, głosząc: "Oto mieszkaniem twojem będzie ziemia bez tłustości i bez rosy z niebios.
8.MIESESOjciec jego Izak odparł i rzekł do niego: „Oto będzie twa siedziba w krainie żyznej, wśród rosy z niebios zgóry.
9.SPITZER.1937Tedy odpowiedział Izak, ojciec jego, i rzekł do niego: – Oto w żyzności ziemi będzie siedziba twoja i w rosie niebios z góry.
10.TYSIĄCL.WYD5Na to Izaak taką dał mu odpowiedź: Nie będzie żyzny kraj, w którym zamieszkasz, bo nie będzie tam rosy z nieba.
11.BRYTYJKAIzaak zaś, ojciec jego, odpowiedział i rzekł do niego: Oto z dala od urodzajnej ziemi będzie siedziba twoja, z dala od rosy niebieskiej z góry.
12.POZNAŃSKANa to jego ojciec Izaak tak rzekł do niego: - Siedziba twoja będzie pozbawiona żyzności ziemi, a rosy niebios z góry.
13.WARSZ.PRASKAWtedy wypowiedział Izaak te słowa: Ziemia, na której zamieszkasz, nie będzie żyzna, nie będzie na nią spadać rosa z nieba.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś jego ojciec Ic'hak odpowiedział, mówiąc do niego: Oto z dala od żyzności ziemi oraz od rosy niebios z góry będzie twoje siedlisko.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Izaak, jego ojciec, przemówił: Z dala od urodzajnej ziemi leżeć będzie twoja siedziba, z dala od rosy zstępującej z nieba.