« 1Moj 29:13 1 Księga Mojżeszowa 29:14 1Moj 29:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPtedy rzecze: „Ty jeś kość moja a ciało moje”. A gdyż minie miesiąc temu,
2.WUJEK.1923Odpowiedział: Jesteś kość moja i ciało moje. A gdy się wypełniły dni miesiąca jednego,
3.GDAŃSKA.1881I rzekł mu Laban: Zaisteś ty jest kość moja, i ciało moje. I mieszkał u niego przez cały miesiąc.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Laban powiedział mu: Ty naprawdę jesteś z moich kości i z mojego ciała. I Jakub mieszkał u niego przez cały miesiąc.
5.NEUFELD.1863I rzekł do niego Laban: wszak jesteś kością, moją i ciałem mojém. A gdy mieszkał u niego przez miesiąc czasu,
6.CYLKOWI rzekł do niego Laban: "Wszak kością i ciałem mojém ty!" I zamieszkał u niego przez miesiąc czasu.
7.KRUSZYŃSKII rzekł Laban do niego: "Tak, ty jesteś kością moją i ciałem mojem". I zamieszkał u niego przez miesiąc.
8.MIESESA Laban rzekł do niego: „Ależ jesteś moją kością, mojem ciałem”. Gdy on [Jakóbj zabawił u niego miesiąc czasu,
9.SPITZER.1937Tedy rzekł do niego Laban: – Wszak kością moją i ciałem moim jesteś ty! I zamieszkał u niego miesiąc czasu.
10.TYSIĄCL.WYD5Laban rzekł do Jakuba: Przecież jesteś moją kością i ciałem. A gdy Jakub przebywał u Labana miesiąc,
11.BRYTYJKAI rzekł do niego Laban: Zaiste, tyś jest kością moją i ciałem moim. I zatrzymał się u niego przez cały miesiąc.
12.POZNAŃSKAA Laban rzekł doń: - Prawdziwie, tyś jest kością moją i ciałem moim! Mieszkał więc [Jakub] u niego cały miesiąc.
13.WARSZ.PRASKA[Gdy skończył], rzekł Laban: Jesteś rzeczywiście kością moją i ciałem moim. Jakub przebywał u Labana już ponad miesiąc
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Laban powiedział do niego: Przecież ty jesteś z mojej cielesnej natury i z mojej kości. Więc zamieszkał u niego przez miesiąc czasu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITa Laban podsumował: Ty naprawdę jesteś kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Jakub zatrzymał się u niego, gościł w jego domu przez cały miesiąc.