« 1Moj 29:34 1 Księga Mojżeszowa 29:35 1Moj 30:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Po czwarte poczęła i porodziła syna, i rzekła: Teraz już będę wyznawać Panu: i przetóż nazwała go Judą, i przestała rodzić.
2.GDAŃSKA.1881Nad to jeszcze poczęła, i porodziła syna, i rzekła: Teraz już chwalić będę Pana; przetoż nazwała imię jego Juda, i przestała rodzić.
3.GDAŃSKA.2017Gdy jeszcze raz poczęła i urodziła syna, powiedziała: Teraz już będę chwalić PANA. Dlatego nadała mu imię Juda. I przestała rodzić.
4.NEUFELD.1863I poczęła znowu i porodziła syna, i rzekła: tą razą chwalić będą Wiekuistego; dla tego nazwała imię jego Jehudah. I przestała rodzić.
5.CYLKOWI poczęła jeszcze, i urodziła syna, i rzekła: "Tym razem sławić będę Wiekuistego;" przeto nazwała imię jego: Jehuda. I przestała rodzić.
6.KRUSZYŃSKII jeszcze poczęła i porodziła syna, mówiąc: "Tym razem będę chwalić Boga". Dlatego dała mu imię Juda. I przestała rodzić.
7.MIESESOna poczęła znowu, urodziła syna i rzekła: „Tym razem będę wielbić [ōdē] Boga”; – dlatego nazwała go Judą [Jěhūda]. – Potem przestała rodzić.
8.SPITZER.1937I poczęła jeszcze i urodziła syna i rzekła: – Tym razem wielbić będę Wielkuistego. Dlatego nazwała imię jego Jehuda i przestała rodzić.
9.TYSIĄCL.WYD5I jeszcze raz poczęła, i urodziwszy syna, rzekła: Tym razem będę sławić Pana; dlatego dała mu imię Juda. Po czym przestała rodzić.
10.BRYTYJKAI jeszcze raz poczęła, i urodziła syna, i rzekła: Tym razem będę sławić Pana. Dlatego nazwała go Juda. Potem przestała rodzić.
11.POZNAŃSKAAle raz jeszcze poczęła i urodziła syna. Wtedy rzekła: "Tym razem będę wielbić Jahwe". Z tego powodu nadała mu imię Juda. Potem przestała rodzić.
12.WARSZ.PRASKAI po raz czwarty stała się brzemienna i znów urodziła syna. I powiedziała: Teraz będę wielbić Jahwe. I nadała synowi imię Juda, to znaczy: wdzięczność. Potem nie miała już dzieci.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I znowu poczęła, i urodziła syna, i powiedziała: Tym razem będę sławić WIEKUISTEGO; dlatego nazwała jego imię Jehuda. Potem przestała rodzić.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem poczęła raz jeszcze. I tym razem urodził się syn. Lea była wdzięczna: Pragnę wielbić PANA - niech mój syn nazywa się Juda. Po urodzeniu Judy Lea przestała rodzić.