« 1Moj 3:22 1 Księga Mojżeszowa 3:23 1Moj 3:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWypuścił jego s raja rozkoszy, aby działał ziemię, z ktorejże to jest uczynion.
2.WUJEK.1923I wypuścił go Pan Bóg z raju rozkoszy, żeby uprawował ziemię, z któréj jest wzięty.
3.GDAŃSKA.1881I wypuścił go Pan Bóg z sadu Eden, ku sprawowaniu ziemi, z której był wzięty.
4.GDAŃSKA.2017PAN Bóg wydalił go więc z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty.
5.NEUFELD.1863I wydalił go Wiekuisty Bóg z ogrodu Eden, by uprawiał ziemię skąd był wziętym.
6.CYLKOWI wydalił go Wiekuisty, Bóg, z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której wzięty.
7.KRUSZYŃSKII kazał mu Pan Bóg wyjść z ogrodu Edenu, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty.
8.MIESESBóg Wiekuisty wyprawił go tedy z Ogrodu Edenu, ażeby uprawiał ziemię, z której został wzięty.
9.SPITZER.1937tedy wysłał go Wiekuisty, Bóg, z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której wzięty został.
10.TYSIĄCL.WYD5Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty.
11.BRYTYJKAOdprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty.
12.POZNAŃSKAUsunął go przeto Jahwe-Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty.
13.WARSZ.PRASKAI wydalił Jahwe człowieka z ogrodu Eden, aby odtąd uprawiał ziemię, z której został uczyniony.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc WIEKUISTY, Bóg, wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię z której został wzięty.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego PAN, Bóg, usunął człowieka z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty.