« 1Moj 30:39 1 Księga Mojżeszowa 30:40 1Moj 30:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rozdzielił Jakob stado a prącie włożył we żłoby owcam i baranom przed oczy, i były są Labanowy wszytki białe a czarne owce, a jine były wszytki Jakobowy, rozdzieliwszy stada miedzy sobą.
2.WUJEK.1923I rozdzielił stado Jakób, i położył pręty w koryta przed oczy baranów: a wszystkie były białe i czarne Labanowe: insze zaś wszystkie Jakóbowe, rozdzieliwszy między sobą trzody.
3.GDAŃSKA.1881I odłączył Jakób jagnięta, a stawiał owce twarzą do jagniąt strokatych, i do wszystkich płowych w stadzie Labanowem, a swoje stada stawiał osobno, ani ich obracał ku stadu Labanowemu.
4.GDAŃSKA.2017I Jakub odłączył jagnięta, a owce stawiał przodem do jagniąt prążkowanych i do wszystkich ciemnych w stadzie Labana, a swoje stada stawiał osobno i nie łączył ich ze stadem Labana.
5.NEUFELD.1863Te jagnięta oddzielił Jakob i ustawił głowy trzody na przeciw pręgowatego i wszelkiego ciemno-czerwonego w trzodach Labana, sobie zaś uczynił stada osobne, a nie umieścił ich wśród trzody Labana.
6.CYLKOWA jagnięta te oddzielił Jakób, i ustawiał trzody wejrzeniem ku pręgowatym i wszelkim płowym w trzodach Labana, i trzymał sobie stada osobno, a nie przyłączał ich do trzód Labana.
7.KRUSZYŃSKIJakób odstawił na stronę owce, zwracając twarz na stado pstre, a wszystkie, które były w stadzie brunatne, należały do Labana. I odstawił wszystkie dla siebie, które nie były stadem Labana.
8.MIESESJakób oddzielił owce te i ustawił trzody twarzą ku pręgowatym i wszelkim płowym wśród trzód Labana, tworzył sobie osobno stada i nie dołączał ich do trzód Labana.
9.SPITZER.1937A jagniątka te wydzielał Jakób i ustawiał wzrok owiec na pręgowate i rdzawe trzody Labana i ustawiał swoje stada osobno a nie ustawiał stad Labana.
10.TYSIĄCL.WYD5Jakub oddzielił więc owce białe i pędził je przodem przed pstrymi i czarnymi, jako stada Labana; dla siebie zaś trzymał stada osobno, nie łącząc ich ze stadami Labana.
11.BRYTYJKAJakub oddzielał więc jagnięta, a inne owce odłączał od pręgowatych i wszystkich czarnych w trzodzie Labana, i tak przygotował sobie osobne stada, których nie przyłączał do trzód Labana.
12.POZNAŃSKAJakub rozdzielił jagnięta. (Zwrócił stada przodem ku nakrapianym i wszystkim czarnym sztukom ze stada Labana); tak utworzył oddzielne trzody dla siebie i nie łączył ich ze stadami Labana.
13.WARSZ.PRASKAJakub podzielił owce w ten sposób, że w trzodach Labana białe owce pędził przed prążkowanymi i całkiem czarnymi. Stada zaś przewidziane dla siebie zostawiał na stronie, nie łącząc ich ze stadami Labana.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Te jagnięta Jakób oddzielił. Nadto ustawiał trzody pyskiem ku pręgowanym i wszelkim płowym w trzodach Labana, a swoje stada trzymał osobno i nie przyłączał ich do trzód Labana.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJakub te jagnięta oddzielał, ustawiając ciągle owce przodem do gałęzi. Wydzielał też ze stad Labana owce czarne. W ten sposób przygotował sobie stada osobne, których nie umieszczał przy owcach Labana.