« 1Moj 30:38 1 Księga Mojżeszowa 30:39 1Moj 30:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬...❭ kotny być na to prącie wzglądając, a tako wszytki się skociły a wszytki jagniątka miały pstre.
2.WUJEK.1923I stało się w onem zagrzaniu złączenia, że owce patrzały na pręty i rodziły blachowane, i pstre, i różną farbą nakrapiane.
3.GDAŃSKA.1881I poczynały owce patrząc na one pręty, i rodziły jagnięta strokate, pstre i nakrapiane.
4.GDAŃSKA.2017I stada parzyły się przy tych prętach i rodziły jagnięta prążkowane, pstre i nakrapiane.
5.NEUFELD.1863A gdy się zagrzały trzody przy prętach, to porodziły trzody pręgowate, nakrapiane i pstre.
6.CYLKOWI grzały się trzody wobec prętów, i rodziły trzody, pręgowate, nakrapiane i pstre.
7.KRUSZYŃSKII w owem zagrzaniu złączenia, owce, patrząc na pręty, rodziły pasiate, kropkowane i pstre.
8.MIESESOwce rozgrzewały się przy prętach tych i owce rodziły pręgowate, nakrapiane i pstre.
9.SPITZER.1937I poczęły trzody wobec prętów i rodziły trzody pręgowate i pstre.
10.TYSIĄCL.WYD5I tak parzyły się zwierzęta z trzód przed tymi patykami, i wskutek tego dawały przychówek o sierści prążkowanej, pstrej i cętkowanej.
11.BRYTYJKATrzody parzyły się więc, patrząc na pręty, i rodziły swoje młode pręgowate, cętkowane i łaciate.
12.POZNAŃSKATak więc parzyły się stada przy owych gałązkach i rodziły się sztuki cętkowane, nakrapiane i pstre.
13.WARSZ.PRASKAIch potomstwo było pokryte sierścią w prążki, w cętki i łaty.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem trzody parzyły się przed prętami i trzody rodziły pręgowane, nakrapiane i pstre.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy parzyły się przy ponacinanych gałązkach, rodziły owce pręgowate, cętkowane i łaciate.