« 1Moj 31:17 1 Księga Mojżeszowa 31:18 1Moj 31:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPTak pobraw swoj nabytek a zajął stada i csokoli był dobył w Mezopotanijej i brał się ku Isaakowi swemu oćcu do ziemie Kanaan.
2.WUJEK.1923I zabrał wszystkę majętność swoję, i trzody, i czego jedno w Mezopotamii nabył, idąc do Izaaka, ojca swego, do ziemie Chananejskiéj.
3.GDAŃSKA.1881I zabrał wszystkę trzodę swoję, i wszystkę majętność swoję, której był nabył, dobytek nabycia swego, którego był nabył w krainie Syryjskiej, aby się wrócił do Izaaka, ojca swego, do ziemi Chananejskiej.
4.GDAŃSKA.2017I zabrał całe swoje stado i cały swój majątek, który zdobył, swój dobytek, który nabył w Paddan-Aram, aby wrócić do swego ojca Izaaka, do ziemi Kanaan.
5.NEUFELD.1863I uprowadził całe swoje stado i cały swój dobytek, którego się dorobił, to jest bydło nabytku swojego, które nabył w niwach Aram, aby pójść do Jicchaka ojca swojego do ziemi Kenaan.
6.CYLKOWI uprowadził wszystkie stada swoje, i cały dorobek swój, którego się dorobił, - dobytek własny swój, który nabył w Paddan-Aram, - aby wrócić do Ic'haka, ojca swojego, do ziemi Kanaan.
7.KRUSZYŃSKII uprowadził wszystkie swoje stada i cały swój dobytek, stada, które posiadał, które nabył w Padan-Aram i odszedł do Izaaka, ojca swego w Kanaan.
8.MIESESi uprowadził cały swój dobytek, całe mienie swoje, które nabył, dobytek własności swojej, którą nabył w Paddanaramie, – ażeby udać się do ojca swojego Izaka, do Kraju Kanaanejskiego.
9.TYSIĄCL.WYD5Zabrał wszystkie swe stada i całą majętność, którą zdobył - majątek własny, którego się dorobił w Paddan-Aram - i ruszył w drogę do swego ojca Izaaka, do kraju Kanaan.
10.BRYTYJKAI powiódł przed sobą całe stado swoje i cały dobytek swój, który nabył, bydło, które należało do niego, które nabył w Paddan-Aram, aby wrócić do ojca swego Izaaka, do ziemi kanaanejskiej.
11.POZNAŃSKAUprowadził też całą swoją trzodę i cały majątek, który zdobył (swoją własną trzodę, którą posiadł w Paddan-Aram), i ruszył do swego ojca Izaaka, do ziemi Kanaan.
12.WARSZ.PRASKAzabrał wszystkie swoje stada – cały swój dobytek z czasów pobytu w Paddan-Aram – i ruszył w kierunku Kanaanu, do krainy swojego ojca, Izaaka.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uprowadził też wszystkie swoje stada i cały swój dorobek, którego się dorobił swój własny dobytek, który nabył w Paddan–Aram by wrócić do swojego ojca Ic'haka, do ziemi Kanaan.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITi z całym swoim dobytkiem, z całym zgromadzonym dorobkiem, ze wszystkim, co nabył i co zdobył w Padan-Aram, skierował się do ziemi Kanaan do swojego ojca Izaaka.