« 1Moj 31:18 1 Księga Mojżeszowa 31:19 1Moj 31:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA tego to czasu szedł był Laban strzyc owiec, a Rachel jemu była ukradła jego modły, cso się jim modlił.
2.WUJEK.1923Na ten czas poszedł był Laban strzydz owce, a Rachel ukradła bałwany ojca swego.
3.GDAŃSKA.1881A Laban odszedł był strzyc owce swoje: wtem ukradła Rachel bałwany, które miał ojciec jej.
4.GDAŃSKA.2017Gdy Laban odszedł strzyc swoje owce, Rachela ukradła posążki należące do jej ojca.
5.NEUFELD.1863I Laban poszedł był strzydz owce swoje, i ukradła Rachel bożki które miał ojciec jéj.
6.CYLKOWLaban zaś poszedł był strzydz owce swoje, i ukradła Rachel bożki ojca swego.
7.KRUSZYŃSKIGdy Laban poszedł strzyc owce, Rachela zabrała terafim należące do jej ojca.
8.MIESES[Gdy] Laban poszedł był strzyc owce swoje, skradła Rachela bożki należące do ojca jej.
9.TYSIĄCL.WYD5Gdy Laban poszedł strzyc owce, Rachela skradła mu posążki domowe.
10.BRYTYJKAA gdy Laban poszedł strzyc owce swoje, Rachela ukradła bożki domowe, które należały do jej ojca.
11.POZNAŃSKALaban tymczasem poszedł strzyc swoje stada; wtedy to Rachela ukradła posążki swego ojca.
12.WARSZ.PRASKAA kiedy [jeszcze przedtem] Laban poszedł strzyc owce, Rachel skradła posążki bóstw domowych.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś gdy Laban poszedł strzyc swoje owce, Rachel ukradła bożki swojego ojca.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITWcześniej jednak, gdy Laban poszedł strzyc swoje owce, Rachela ukradła bożki domowe, które należały do jej ojca.