« 1Moj 32:19 1 Księga Mojżeszowa 32:20 1Moj 32:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP❬a❭ to k niemu mowcie, iże takież Jakob sługa twoj za nami jidzie”. I rzekł jest: „Napirwej jemu dary poślę, aza mi będzie miłościw, a potem się s nim sam uźrzę ❬...❭”.
2.WUJEK.1923I przydacie: Sam téż sługa twój Jakób idzie za nami; mówił bowiem: Ubłagam go darami, które uprzedzają, a potem go ujrzę; owo się zmiłuje nademną.
3.GDAŃSKA.1881Powiecie mu też: Oto, sługa twój Jakób idzie za nami, mówił bowiem: Ubłagam oblicze jego upominkiem, który idzie przede mną, a potem ujrzę oblicze jego; owa mię snać w łaskę przyjmie.
4.GDAŃSKA.2017Powiecie mu też: Oto twój sługa Jakub idzie za nami. Myślał bowiem: Przebłagam go darem, który idzie przede mną, a potem zobaczę jego oblicze. Może mnie przyjmie łaskawie.
5.NEUFELD.1863(32:21) I powiécie: otóż także sługa twój Jakob za nami. Mówił bowiem: przebłagam oblicze jego dania która postępuje przedemną, a potém ujrzę twarz jego, może mnie łaskawie przyjmie.
6.CYLKOWI powiecie: "Oto téż i sługa twój Jakób za nami." Rzekł bowiem: "Przebłagam oblicze jego podarkiem, który idzie przedemną, a następnie obaczę oblicze jego, może przyjmie mnie łaskawie."
7.KRUSZYŃSKI(32:21) i powiecie: "Oto również sługa twój Jakób idzie za nami". Mówił bowiem: "Ubłagam go darami idącemi przedemną, a potem gdy ujrzę go, może mnie przyjmie".
8.MIESES(32:21) i powiecie: „A też oto brat twój Jakób za nami”, albowiem mówił: „Przebłagam go darem tym, który ciągnie przedemną, potem ujrzę jego samego, może przyjmie mnie łaskawie”.
9.SPITZER.1937(32:21) I powiecie: – Także oto sługa twój Jakób za nami, gdyż rzekł (sobie): Przebłagam oblicze jego (gniewne) podarkiem idącym przede mną, a potem ujrzę oblicze jego, może spojrzy obliczem (życzliwie).
10.TYSIĄCL.WYD5dodając: Sługa twój, Jakub, idzie tuż za nami. Myślał bowiem: Przebłagam go darem, który mnie wyprzedzi; a gdy ja potem go zobaczę, może obejdzie się ze mną łaskawie.
11.BRYTYJKAPowiedzcie też: Oto i sługa twój Jakub idzie za nami. Pomyślał bowiem: Zjednam go sobie darem, który mnie wyprzedza, a potem dopiero pokażę mu się, może mnie przyjmie łaskawie.
12.POZNAŃSKAI powiecie: "Sługa twój Jakub także [idzie] za nami". Myślał sobie bowiem: "Ułagodzę go darem wysłanym przede mną, a dopiero potem sam go zobaczę; może wtedy przyjmie mnie życzliwie?"
13.WARSZ.PRASKAI mieli dodawać: Sługa twój, Jakub, idzie tuż za nami. Myślał bowiem Jakub: Może go ułagodzę przysłanym wcześniej darem i w ten sposób, gdy mnie napotka, może daruje mi życie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(32:21) Powiecie: Oto za nami idzie twój sługa Jakób. Bowiem rzekł: Podarkiem, który idzie przede mną przebłagam jego oblicze, a następnie zobaczę jego twarz i może mnie przyjmie łaskawie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDodajcie też: Także twój sługa Jakub podąża za nami. Jakub bowiem liczył: Przejednam go darem idącym przede mną, a dopiero potem sam mu się pokażę. Może okaże mi wzgląd.